| Autor: redakcja1

Co z pomocą dla producentów poszkodowanych w wyniku wymarznięć?

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych poza odszkodowaniami z firm ubezpieczeniowych, mogą ubiegać się o dodatkową pomoc.

Co z pomocą dla producentów poszkodowanych w wyniku wymarznięć?
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, stosownie do przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
 
Pomoc określona w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w bieżącym roku ograniczona została do gospodarstw, w których powstały szkody spowodowane przez takie niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jak np. susza których ryzyko wystąpienia jest najwyżej wyceniane przez zakłady ubezpieczeń, a co za tym idzie są najwyższe stawki ubezpieczeń.
 
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę – w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!