Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu
Dopłaty do składek ubezpieczenia dla dużych przedsiębiorstw rolnych

Dodano:

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i...

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.), za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608).


Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości raz w tygodniu na e-mail!

Akceptuję regulamin portalu


Dopłaty do składek ubezpieczenia dla dużych przedsiębiorstw rolnych

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsji, w świetle nowej definicji producenta rolnego o pomoc publiczną w zakresie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą ubiegać się również tzw. duże przedsiębiorstwa, które zgodnie z Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) zobowiązane są przy ubieganiu się o pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia do przedłożenia scenariusza alternatywnego.
 
Za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 mln Euro lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln Euro.
 
Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, umowy ubezpieczenia zawierane są na wniosek producenta rolnego z zakładami ubezpieczeń, które podpisały z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem opisu sytuacji jaka wystąpiłaby w razie nieotrzymania pomocy (tzw. scenariusza alternatywnego). Wiarygodność przedłożonego scenariusza alternatywnego będzie weryfikowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który będzie potwierdzał, że przyznana pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przyniesie wymagany efekt zachęty.W związku z powyższym przygotowany został wniosek wraz z formularzem scenariusza alternatywnego, który producent rolny będący dużym przedsiębiorstwem powinien wypełnić i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu wraz ze scenariuszem alternatywnym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzi, że przyznanie pomocy temu producentowi rolnemu w formie dopłat do składek ubezpieczenia przyniesie efekt zachęty i zatwierdzi go.
 
Na tej podstawie producent rolny, będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczenia, który zawarł z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na stosowanie w danym roku dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w ram posiadanego przez niego limitu dopłat.

Google+


źródło:

Nie ma żadnych komentarzy! Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się i bierz aktywny udział w życiu serwisu.
Skomentuj

Czy artykuł był pomocny? +0 pkt. razem głosów: 0

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Gospodarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodając komentarz akceptujesz regulamin serwisu.


 • XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 • XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów...
 • play IV Kongres Rolnictwa RP
 • IV Kongres Rolnictwa RP

  Podczas IV Kongresu Rolnictwa RP w głównej mierze skupiono się na Afrykańskim Pomorze Świń (ASF), gospodarce łowieckiej, zagrażających czynnikach i problemach z jakimi boryka się branża...
 • Obowiązek spisu zwierząt gospodarskich
 • Obowiązek spisu zwierząt gospodarskich

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) musi dokonać co najmniej raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu...
 • Problemy producentów drobiu
 • Problemy producentów drobiu

  Na obszarach występowania ptasiej grypy ceny za drób były zdecydowanie niższe i doprowadziły do trudnych sytuacji finansowych właścicieli gospodarstw. Ptasie fermy znajdujące się w wyznaczonych...
 • Ponad 1 tys. gospodarstw zgłoszonych do XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 • Ponad 1 tys. gospodarstw zgłoszonych do XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Do XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zgłoszonych zostało ponad 1 tys. gospodarstw rolnych. Eliminacje regionalne potrwają do 19 maja br.
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl