| Autor: redakcja1

Kiedy możliwa jest wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, tj. jeżeli emeryt/rencista lub jego małżonek jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub prowadzi dział specjalny produkcji rolniczej (o czym stanowi art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz. U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm.).

Kiedy możliwa jest wypłata pełnego świadczenia z KRUS?
Od dnia 1 stycznia 2013r. w art. 28 dodany został ust. 11, na podstawie którego od ww. daty jest możliwa wypłata świadczenia w pełnej wysokości w sytuacji, gdy emeryt/rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (tj. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej i małżonek nie jest emerytem/rencistą i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym np. z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia pozarolniczej działalnosci gospodarczej).
 
Umowy dzierżawy zawarte z dziećmi na co najmniej 10 lat i zgłoszone do ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012r. sygn. akt: II UK 82/11 - Kasa uznaje za podstawę do wypłaty emerytury lub renty rolniczej w pełnej wysokości pod warunkiem, że rolnik złoży stosowne oświadczenie, iż ani on ani jego małżonek nie prowadzą działalności rolniczej na wydzierżawionym dziecku gospodarstwie rolnym.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!