| Autor: mikolaj

Kredyty z linii CSK - dodatkowe 30 mln zł z ARiMR

W przyszłym tygodniu od 18 lutego 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, dodatkowe 30 mln zł na dopłaty do udzielanych w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK).

Kredyty z linii CSK - dodatkowe 30 mln zł z ARiMR
To druga transza pieniędzy przekazana na dopłaty do tych kredytów, wcześniej w styczniu ARiMR przekazała bankom 10 mln zł na ten cel. O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A. Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". Dzięki temu banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.

Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku których Agencja płaci za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania. Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie rolnik otrzymuje - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

W bankach współpracujących z ARiMR są również dostępne środki na udzielanie rolnikom preferencyjnych kredytów inwestycyjnych.

W styczniu ARiMR poinformowała współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach:
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB Bank S.A.,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

 • młody rolnik (nMR),
 • linie branżowe (nBR),
 • na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
 • podstawowa (nIP),
 • dla grup producentów rolnych (nGP).

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!