| Autor: mikolaj

MRiRW ws. wprowadzenia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzenie jednolitych ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich byłoby możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia ubezpieczeń obowiązkowych.

MRiRW ws. wprowadzenia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie przygotowania ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – resort rolnictwa poinformował, że przygotowanie jednolitych ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w ustawie z dnia 7 Iipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) byłoby możliwe w przypadku wprowadzenia ubezpieczeń obowiązkowych.

Jak wskazuje MRiRW, obecnie oferowane przez zakłady ubezpieczeń ogólne warunki ubezpieczenia stanowią wzorcowy zbiór zasad będący integralną częścią umowy ubezpieczeniowej, w którym zapisane są obowiązki obu stron i są elementem konkurencji między zakładami. W ogólnych warunkach ubezpieczenia określa się:
  • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
  • sposób zawierania umów ubezpieczenia,
  • zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • prawa i obowiązki stron,
  • sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Ogólne warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto zakłady ubezpieczeń mają obowiązek opracować je w sposób ścisły i jasny.

Niezależnie od powyższego, ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że mając na względzie nasilenie się w ostatnich latach występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, producenci rolni przed podpisaniem umowy ubezpieczenia powinni zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zasad właściwej agrotechniki oraz doboru odmian roślin dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych Polski.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!