| Autor: redakcja1

Rolnicy bez preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaniepokojony niekorzystnymi zapowiedziami zmian związanych z wiekiem emerytalnym rolników wystosował pismo, w którym opowiada się za pozostawieniem rolnikom swobody odnośnie decyzji względem możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami, a więc 30 lat pracy i ubezpieczenia w KRUS i ukończenia wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Rolnicy bez preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę
Jak wynika z odpowiedzi Ministra Jurgiela - mając na uwadze znaczne koszty związane z przywróceniem dotychczasowego wieku emerytalnego, „na poprawę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekłada się rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę, który w minionych latach odbiegał od wieku emerytalnego określonego w ustawie (...). Ustawodawca powinien zatem dążyć do tego, aby rzeczywisty wiek emerytalny nie odbiegał istotnie od wieku emerytalnego określonego przepisami prawa".
 
Tym samym na poprawę sytuacji finansowej Funduszu Emerytalno-Rentowego, z którego wypłacane są emerytury dla rolników, po obniżeniu ustawowego wieku emerytalnego, pozytywnie wpłynie wygaszanie preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez rolników po 31 grudnia 2017 r. , przy czym wypłata emerytur i rent rolniczych pokrywana jest w ponad 90 % z dotacji budżetowej.
 
Dlatego też Rada Ministrów jest za nieprzedłużaniem preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę nie tylko dla rolników, ale także dla sędziów, którzy prawo takie mają zagwarantowane również jedynie do 31 grudnia 2017 r. Polityka Rządu ma bowiem na celu wprowadzenie jednolitych i powszechnych zasad odnośnie wieku przechodzenia na emeryturę.
 
- Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym system ubezpieczenia społecznego rolników oferuje świadczenia w postaci rolniczych rent z tytułu niezdolności do pracy, a dla osób zagrożonych taką niezdolnością bezpłatną rehabilitację leczniczą mającą na celu przywrócenie zdolności do pracy. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie obliguje rolnika do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym do osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury. W przypadku ustalania prawa do emerytury, w związku z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, warunkiem koniecznym jest wyłącznie posiadanie wymaganego co najmniej 25. letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników. Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, lub jej kontynuowanie na emeryturze, ma jedynie wpływ na wysokość tego świadczenia - wyjaśnia Krzysztof Jurgiel.
 
Poza tym rolnik może jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zakończyć prowadzenie działalności rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego np. następcy i w ten sposób zmienić swój status ubezpieczeniowy z rolnika na domownika rolnika, przy czym składki ubezpieczeniowe za domownika opłaca rolnik. Jednakże dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł złożyć wniosek o ustalenie prawa do emerytury rolniczej, ale jako domownik, a nie rolnik, przy czym "wcześniejsza" emerytura rolnicza jest dostępna jedynie dla rolników.
 
- Odnosząc się natomiast do zarzutów Pana Prezesa (WIR przpom. red.) dotyczących dyskryminowania rolniczek pod względem uprawnień do świadczeń z tytułu macierzyństwa, uprzejmie informuję, że począwszy od l stycznia 2016 r. rolniczki uzyskały prawo do co najmniej rocznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Ponadto w okresie sprawowania przez matkę lub ojca osobistej opieki nad dzieckiem do lat 5 przez okres 3 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, przez okres 6 lat, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników są finansowane przez budżet państwa. Na takich samych zasadach jak inne grupy społeczno-zawodowe, rodziny rolnicze korzystają ze świadczeń na dzieci w ramach uruchomionego w tym roku Programu 500+ - mówi Minister Jurgiel.
 
Jeśli jednak chodzi o niską kwotę zasiłku chorobowego dla rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, świadczenie jest realizowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, będącego funduszem samofinansującym, a wysokość składek jest ustalana przez Radę Rolników.
 


Tagi:
źródło: