| Autor: deprezes

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS zapewnia rolnikom i ich dzieciom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana pod postacią 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników lub Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS.

 
Najważniejszym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie, a w przypadku osób, które nie są już zdolne do pracy jej przywrócenie jeśli jest to możliwe poprzez leczenie i rehabilitację.
 
Niemniej jednak nim skorzysta się z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, należy spełnić kilka warunków.
 
- Po pierwsze muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie lub podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanym co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą. Ten okres nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi wskutek wypadku przy pracy rolniczej. I trzeci warunek, który muszą spełnić, muszą mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu czasowej niezdolności do pracy i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji– wyjaśnia Wojciech Adam Sekściński, Prezes KRUS.
 
Częstotliwość korzystania z niej nie może być mniejsza jak raz na 12 miesięcy. Jeżeli jednak o rehabilitację ubiega się osoba posiadająca prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni czy mająca ustalone prawo do czasowej renty rolniczej z powodu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
 
Jednakże w przypadku, uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobył przedłużony, przy czym na rehabilitację leczniczą każdorazowo kieruje taką osobę lekarz. Po uzyskaniu od lekarza wniosku ważnym 6 miesięcy, a także posiadając niezbędne wyniki badań rolnik może złożyć ów wniosek osobiście lub wysłać go pocztą do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS. Następnie w przypadku pozytywnej decyzji ze strony lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, osoba taka otrzymuje propozycję terminu turnusu rehabilitacyjnego i dopiero po zaakceptowaniu propozycji uzyskuje skierowanie.
 
Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest dobrowolne i nie ma wpływu na prawo rolnika do świadczeń pieniężnych uzyskanych z ubezpieczenia, ale z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za czas spędzony w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 
- Należy również podkreślić iż pobyt na turnusie jest całkowicie bezpłatny dla rolnika, a dla osoby kierowanej na leczenie zwracane są również koszty dojazdu do placówki rehabilitacyjnej liczone według najtańszego, dostępnego środka transportu zbiorowego. Jedyną opłatą jaką musi wnieść rolnik jest to opłata na rzecz lokalnego samorządu – zauważa Wojciech Adam Sekściński.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!