| Autor: mikolaj

Udogodnienia w spłacie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystania z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu.

Udogodnienia w spłacie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR

Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów. Często przekłada się to na kłopoty w spłacaniu preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR. Dlatego warto przypomnieć rolnikom, którzy znaleźli się w opisanych wyżej sytuacjach, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom spłatę zaciągniętego kredytu. Udogodnienia te mogą polegać na:

  • zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
  • wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.

Stosując powyższe rozwiązania należy zaznaczyć, że:

  • okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej,
  • nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
  • maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.

Ponadto możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat), przy czym w przypadku umów zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy. Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de minimis.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!