Tylko 13 z 1,18 mln rent i emerytur zwaloryzowano o kwotę wyższą niż 10 zł

W związku z coroczną waloryzacją od 1 marca 2017 r. wzrosły wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.

Tylko 13 z 1,18 mln rent i emerytur zwaloryzowano o kwotę wyższą niż 10 zł

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych odbywała się na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytur i rent wypłacanych przez inne organy emerytalno-rentowe. Kwota emerytury i renty rolniczej została podwyższona o wskaźnik waloryzacji, wynoszący 100,44%, nie mniej niż o 10 zł.

Jeżeli podwyższona w wyniku waloryzacji kwota emerytury i renty rolniczej była niższa od 1 000 zł, Kasa podwyższyła z urzędu to świadczenie do 1 000 zł.

Od 1 marca 2017 r. Kasa zwaloryzowała 1 179 675 emerytur i rent, w tym:
  •   99 611 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 8,5% wypłacanych świadczeń)
     
  •    7 520 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
1 179 662 emerytury i renty rolnicze zostały podwyższone o 10 zł (99,99%), 
  • w tym: 203 385 świadczeń (131 849 emerytur, 41 158 rent z tytułu niezdolności do pracy, 30 378 rent rodzinnych) podwyższono do 1 000 zł - ok. 17%,
     
  • dla 13 emerytur rolniczych podwyżka o wskaźnik waloryzacji była wyższa od 10 zł (emerytury wypłacane w kwocie powyżej 2 272,73 zł).


Tagi:
źródło: