Zbliża się termin płatności składek za II kwartał 2016 r.

Uwaga rolnicy! W dniu 2 maja 2016 r. mija termin uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2016 r.

Zbliża się termin płatności składek za II kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników termin płatności składki za II kwartał 2016 r. upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca II kwartału, tj. 30 kwietnia br.

W związku z tym, że w bieżącym roku 30 kwietnia przypada w sobotę, to ostateczny termin uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2016 r. mija 2 maja 2016 r.

Jak przypomia KRUS wysyłane rolnikom co kwartał przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą o informowanie właściwych jednostek organizacyjnych Kasy o nieotrzymaniu przesyłki z kwartalnym wymiarem składek oraz o innych nieprawidłowościach dotyczących doręczania korespondencji od KRUS przez operatora pocztowego.


Tagi:
źródło: