Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, w życie weszły przepisy Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (poz. 706).

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Zgodnie z nowymi przepisami, producent rolny w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej jeden lub kilka rodzajów ryzyka, będzie miał możliwość skorzystania z dopłaty w wysokości 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15% sumy ubezpieczenia.
 
W sytuacji gdy, stawki taryfowe przekroczą maksymalne sumy ubezpieczenia dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Wyjątkiem od tej zasady jest uprawa drzew i krzewów owocowych oraz truskawek – w tym przypadku dopłata będzie przysługiwała do 65% stawki ubezpieczenia, nawet po przekroczeniu stawek taryfowych.
 
Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą mają na celu ograniczenie ryzyka utraty przychodów rolniczych na wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawiska atmosferycznych.


Tagi:
źródło: