Zmiany w zabezpieczaniu kredytów rolniczych

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Zmiany w zabezpieczaniu kredytów rolniczych
Ustawa ta przywraca uregulowania zawarte w § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, umożliwiające równoczesne skierowanie egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Przepis ten daje możliwość zabezpieczenia kredytów udzielanych producentom rolnym, a co za tym idzie zapewni rolnikom dostęp do kredytów obrotowych na bieżącą działalność, jak i kredytów inwestycyjnych na rozwój gospodarstw rolnych, w tym na realizację  inwestycji w ramach PROW 2014-2020.


Tagi:
źródło: