| Autor: mikolaj

ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez 5 lat

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie o połowię skrócono okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez 5 lat
Na podstawie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dlatego dodano przepis, że w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia.

Nowa regulacja ma obowiązywać po 14 dniach o daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Tagi:
źródło: