| Autor: mikolaj

ZUS: Waloryzacja rent i emerytur

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

ZUS: Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.  wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

  • 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,
  • 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.

Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.

Od 1 marca 2015 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi  3 308,33 zł.Tagi:
źródło: