| Autor: redakcja1

Światowa produkcja kukurydzy

Prognozy USDA wskazują, że globalna produkcja kukurydzy w bieżącym sezonie będzie rekordowa i osiągnie blisko 1209 mln ton wobec 1123 mln ton, co stanowi wzrost o 8%.

Światowa produkcja kukurydzy
Większe zbiory przewidywane są przede wszystkim w Brazylii - o 36%, na Ukrainie - o 32% , w Argentynie - o 8%, Federacji Rosyjskiej - o 8%, USA - o 7% i Chinach - o 5%. Spośród liczących się producentów obniżka zbiorów kukurydzy przewidywana jest jedynie w Indiach, gdzie produkcja zmaleje o 5% do 30 mln ton.

Według Komisji Europejskiej w 2021 r. zbiory kukurydzy w UE-27 mogą ukształtować się na poziomie blisko 70 mln ton, czyli o 2% wyższym niż w 2020 r. W 2021 r. Polska może stać się trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej, tj. po Francji i Rumunii, z przewidywanym 11% udziałem w unijnej produkcji.

W Polsce według GUS powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. wyniosła blisko 1 mln ha, czyli to o 5,5% więcej niż przed rokiem, co przełożyło się na rekordowe zbiory. W związku z tym, zbiory tego zboża ukształtowały się na poziomie 7,5 mln ton względem 6,8 mln ton przed rokiem.


Tagi:
źródło: