Kukurydza

 • 2023-01-10

  Zagraniczny handel zbożami

  W okresie czterech miesięcy sezonu 2022/2023 wywóz ziarna zbóż z Polski wyniósł blisko 3,4 mln ton i był większy o 27% niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

 • 2023-01-04

  Wartość naszego eksportu zbóż zwiększyła się aż o 60%

  W okresie styczeń - październik 2022 wyeksportowaliśmy 7,44 mln ton zbóż o wartości 2.544 mld euro. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku nasz wolumen eksportu ziarna zbóż wyniósł nieco mniej, bo 7,20 mln ton, ale wartość tego eksportu przed rokiem była o ponad 60% mniejsza i wyniosła 1,581 mld euro.

 • 2022-12-08

  KE koryguje w dół produkcję unijnych zbóż

  W końcówce listopada Komisja Europejska opublikowała swoje najnowsze szacunki unijnej produkcji zbóż w sezonie 2022/23. Najważniejsze zmiany w stosunku do października to dalsze cięcie prognoz zbiorów kukurydzy w UE-27 i niewielka korekta w dół produkcji pszenicy. W listopadowym raporcie KE nie dokonała żadnych zmian w produkcji zbóż w Polsce.

 • 2022-12-01

  Ceny skupu zbóż według GUS

  Na rynku krajowym w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2022/2023 spadek podaży ziarna oraz duża niepewność, co do dalszej możliwości eksportu ziarna z Ukrainy przez porty Morza Czarnego skutkowały zwyżką cen skupu zbóż podstawowych.

 • 2022-11-29

  Nasz eksport pszenicy poza UE wzrósł w tym sezonie o blisko 1/3

  Od początku sezonu 2022/23, do 20-go listopada Polska wyeksportowała poza UE 1,080 mln ton pszenicy, w porównaniu do 0,735 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2021/22. Oznacza to wzrost naszego eksportu do innych niż unijni odbiorców aż o 32% r/r.

 • 2022-11-28

  Ponad 40% naszego eksportu zbóż trafia w tym sezonie do Niemiec

  Według wstępnych danych Min.Fin. w okresie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2022/2023 (czerwiec-wrzesień) nasz eksport pszenicy wyniósł 1,2 mln ton i był o 44% większy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

 • 2022-11-09

  Krajowa produkcja zbóż pobije w tym roku rekord? - prognozy KE

  W swojej najnowszej prognozie (z 27.10.2022) Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w Polsce wyniesie w tym roku 35,97 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w sezonie 2021/22 i o 0,3 mln ton (0,8%) powyżej rekordu z 2020 roku.

 • 2022-11-07

  Zbiory kukurydzy w UE-27 będą najniższe od 15 lat

  Komisja Europejska w swojej prognozie z końcówki października ponownie obniżyła swoje oczekiwania co do tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej.

 • 2022-11-04

  Początek sezonu 2022/23 pokazuje duże zainteresowanie polską pszenicą ze strony importerów

  Najnowsze statystyki Komisji Europejskiej pokazują, że od początku tego sezonu wysłaliśmy poza UE 971 tys. ton pszenicy w porównaniu do 569 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Oznacza to wzrost naszego tempa eksportu tego zboża aż o 71% w skali roku.

 • 2022-10-28

  Krajowa produkcja zbóż pobije w tym roku rekord? - prognozy KE

  W swojej najnowszej prognozie (z 30.09.2022) Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w Polsce wyniesie w tym roku 35,83 mln ton, czyli o 3,4% więcej niż w sezonie 2021/22 i o 0,3 mln ton (0,8%) powyżej rekordu z 2020 roku.

 • 2022-10-12

  Polska będzie drugim producentem kukurydzy na ziarno w UE w tym roku?

  Komisja Europejska skokowo podniosła swoje prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w naszym kraju. W stosunku do prognozy z końca sierpnia, szacunki areału wzrosły aż o 249 tys. ha (+27% - m/m). Obecne szacunki zasiewów sięgają blisko 1,2 mln ha w porównaniu do 0,93 mln ha szacowanych przed miesiącem i 1,0 mln ha w 2021 roku.

 • 2022-10-11

  KE podnosi produkcję unijnej pszenicy i obniża prognozy dla kukurydzy

  Aktualnie szacunki zbiorów pszenicy miękkiej w UE-27 wynoszą 128,04 mln ton, czyli o ponad 2% mniej niż rok temu, ale 1,5% powyżej średniej 5-letniej. Jest to o 1,1 mln ton więcej niż zakładała prognoza sprzed miesiąca.

 • 2022-10-05

  Skrajnie różne prognozy IGC dla pszenicy i kukurydzy

  Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła (w swoim wrześniowym raporcie) do 792 mln ton (+14 mln ton od sierpnia) oczekiwaną produkcję pszenicy w sezonie 2022/23, co oznaczać będzie wzrost o 1 mln ton w stosunku do rekordowego sezonu 2021/22.
Informacje o uprawie kukurydzy i cenach.