| Autor: mikolaj

Coraz więcej ptaków w lasach

W lasach w Polsce żyje coraz więcej ptaków. Wg Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych liczebność gatunków leśnych wzrosła w ciągu ostatnich 14 lat o 25 proc. To dowód na to, że przyjęty w Polsce model gospodarki leśnej udanie łączy różne funkcje lasu - od gospodarczej, poprzez społeczną aż do ekologicznej.

Coraz więcej ptaków w lasach

Powszechnie uważa się, że ptaki są bardzo dobrymi gatunkami wskaźnikowymi jakości  środowiska życia człowieka. Zmiany ilościowe i jakościowy w populacjach ptaków  w skali regionalnej, krajowej, kontynentalnej oraz globalnej  wskazują, czy jakość środowiska  poprawia się, jest stabilna lub ulega pogorszeniu. Rejestracja tych zmian możliwa jest dzięki prowadzeniu systematycznego monitoringu  ptaków na wybranych powierzchniach próbnych.

Pierwszym krajem na świecie, który podjął w 1966 roku tą formę monitorowania jakości środowiska życia człowieka i stanu środowiska przyrodniczego jest Wielka Brytania. W Polsce Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzony wg europejskich standardów  funkcjonuje od  2000 roku. Jego cel to określenie  zmian liczebności  dla ponad 100 gatunków pospolitych ptaków lęgowych Polski.


Na koniec każdego roku ukazuje się raport, wydany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, podsumowujący wyniki opisywanego wyżej MPPL. Wynika zeń, że wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych od 14 lat wykazuje ciągłą tendencje wzrostową. Wg autorów raportu liczebność gatunków leśnych wzrosła w tym okresie przeciętnie o 25 proc.

Z kolei wg Monitoringu Ptaków Mokradłowych (MPM) wskaźnik zmian liczebności w okresie 2007 - 2013 wykazuje spadek o 10 proc. gatunków wodno-błotnych. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku ptaków krajobrazu rolniczego. W tym środowisku liczebność ptaków spadła w ciągu 14 lat aż o prawie 20 proc. Jeżeli takie tempo spadku liczebności utrzyma się, za kilkadziesiąt lat nad polskimi polami nie będzie śpiewów skowronka, co będzie efektem modelu prowadzenia współczesnej gospodarki rolnej.

Oprócz MPPL-u leśnicy wykonują m.in.: Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków, Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych itp. Wszystkie w/w formy monitoringu są bardzo ważnym narzędziem – oficjalnie stosowanym przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska  - w określaniu stanu środowiska kraju.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!