| Autor: mikolaj

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” powiększony

Utworzony cztery lata temu Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” został decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w styczniu tego roku powiększony do niemal 70 tys. ha. To niemal trzykrotnie więcej niż dotąd zajmował - poinformowały Lasy Państwowe.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” powiększony

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie

W skład LKP „Lasy Bieszczadzkie” wchodziło do niedawna w całości Nadleśnictwo Stuposiany oraz częściowo lasy nadleśnictw: Cisna i Lutowiska – w sumie 24,2 tys. ha. Od stycznia tego roku tworzą go w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany, zarządzające powierzchnią  69,5 tys. ha lasów bieszczadzkich.

- Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” w ciągu zaledwie kilku lat funkcjonowania wykazał, że idea zrównoważonej gospodarki i udostępnianie lasu społeczeństwu ma wielką przyszłość właśnie tu w Bieszczadach – mówi Bogusław Famielec, dyrektor RDLP w Krośnie. -  Stąd naturalne wydaje się powiększenie tego obszaru funkcjonalnego i rozwijanie w nim działalności społecznie akceptowanych, godzących ochronę przyrody, turystykę, edukację ekologiczną i badania naukowe z właściwą gospodarką zasobami leśnymi. To również ważny motyw promocji regionu. Jestem przekonany, że zaowocuje on kolejnymi atrakcjami dla turystów, gdyż w najbliższym czasie wdrożymy projekty służące udostępnianiu bieszczadzkich lasów społeczeństwu.

To drugi, obok LKP „Lasy Birczańskie”, obszar na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, o takim charakterze. Jako pierwszy w Polsce w 1994 r. powstał LKP „Puszcza Białowieska”, zaś na bazie jego doświadczeń w następnych latach powoływano nowe obszary tego typu. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji.



Tagi:
źródło: