| Autor: redakcja1

Na ratunek migrującym żółwiom błotnym

Leśnicy apelują o rozważną jazdę, właśnie teraz przypada okres migracji żółwi błotnych, gatunku narażony na wyginięcie.

Na ratunek migrującym żółwiom błotnym
Żółw błotny (Emys orbicularis) jest jedynym żółwiem naturalnie występującym w Polsce. Został objęty ścisłą ochroną już w 1935 r., jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Podlega również dyrektywie siedliskowej w zakresie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków flory i fauny.

Dla zachowania populacji, w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Lasów Sobiborskich i w okolicach Chełma regularnie wykonywane są czynności ochronne. Jednak żółw podczas migracji może przejść w inne miejsca, dlatego niewykluczone jest jego pojawienie się w innych rejonach. Żółw błotny  jest gatunkiem niezwykle cennym, szczególnie dla lubelskich leśników, gdyż  najliczniej występuje na terenie Lubelszczyzny. Na terenie RDLP w Lublinie istnieje 21 stref ochronnych dla tego gatunku.

Gady te podejmują okresowe migracje, które zazwyczaj nie są odległe od stałych miejsc ich bytowania. Przemieszczanie związane jest głównie z okresem zakończenia hibernacji i zajmowaniem stałych obszarów aktywności, prowadzeniem   godów, okresem składania jaj oraz powrotem do miejsc hibernacji. 

Żółw błotny może prowadzić całodobową aktywność, w zależności od uwarunkowań klimatycznych oraz środowiskowych, a związaną głównie z temperaturą wody, powietrza, stopniem nasłonecznienia i najprawdopodobniej obecnością nocnych drapieżników. Przeprowadzone w Polsce obserwacje wskazują na dzienną aktywność żółwi

Leśnicy apelują nie tylko o rozważną jazdę, ale także zgłaszanie informacji do najbliższego nadleśnictwa lub do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podaniem lokalizacji, jeśli gdzieś zostanie zauważony żółwi błotny.


Tagi:
źródło: