gatunki chronione i strony powiązane

 • 2019-04-16

  W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

  Przepisy i regulacje

  W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zamiast zaświadczeń i kopii dokumentów do wniosków za szkody...

 • 2019-04-10

  Szacowanie szkód bobrowych

  Przepisy i regulacje

  Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).

 • 2018-07-26

  Zaobrączkowano młodego orlika

  Leśnictwo

  Aż 15 stref ochronnych dla orlika krzykliwego znajduje się w lasach Nadleśnictwa Międzyrzec. Kilka dni temu wyznaczono kolejny, 16 obszar ochronny dla tego gatunku.

 • 2018-05-03

  Na ratunek migrującym żółwiom błotnym

  Leśnictwo

  Leśnicy apelują o rozważną jazdę, właśnie teraz przypada okres migracji żółwi błotnych, gatunku narażony na wyginięcie.

 • 2017-06-30

  Wilki nadal pod ochroną

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. Od 1998 roku wilk otoczony jest pełną ochroną prawną i populacja tego gatunku wzrosła w sposób zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców bieszczadzkich wsi.

 • 2016-12-20

  Wilki dalej pod ochroną

  Przepisy i regulacje

  Wilk objęty jest ochroną gatunkową ścisłą i jest również gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich, na podstawie trzech aktów prawnych: Konwencji z dnia 3 marca 1973 r. o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (tzw. Konwencji Waszyngtońskiej), Konwencji z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory...

 • 2012-07-16

  "Węgorz z probówki" - wielki sukces ichtiologów z Kortowa sfinansowany przez ARiMR z PO Ryby 2007-2013

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Do niedawna panowało na świecie przekonanie, że rozmnożenie europejskich węgorzy w sztucznych warunkach jest po prostu niemożliwe. Potwierdzać to miały liczne próby rozmnażania tej ryby, podejmowane w laboratoriach naukowców z wielu krajów. Twierdzono, że co prawda udało się to zrobić w wypadku węgorza japońskiego, ale jeśli chodzi o europejskiego, to sprawa jest...