| Autor: mikolaj

Sejm przyjął zmiany w ustawie o lasach

W dniu 24 stycznia 2014 roku Sejm RP przyjął na posiedzeniu plenarnym zmiany w ustawie o lasach. Zgodnie z projektem Lasy Państwowe mają od 2016 r. odprowadzać do Skarbu Państwa 2 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży drewna. Dodatkowo w tym i w przyszłym roku LP wpłacą do budżetu państwa po 800 mln zł.

Sejm przyjął zmiany w ustawie o lasach

W głosowaniu wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem projektu ustawy było 230 posłów, 207 głosowało przeciw, a wstrzymało się 2. Głosowanie poprzedziła debata, która odbyła się 23 stycznia najpierw w komisji sejmowej, a potem na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

W czwartek 23 stycznia na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych: Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska po pierwszym czytaniu posłowie skierowali projekt ustawy do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym bez poprawek. Projekt przedstawił posłom w imieniu rządu podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.


W gorącej dyskusji nad projektem, której przysłuchiwało się również około stu leśników, zabrało głos kilkunastu posłów, przedstawiciele centrali związkowych Lasów Państwowych i przemysłu drzewnego.

Odpowiadając na liczne pytania posłów, minister Zaleski powtórzył, że Lasy z trudem, ale z nałożonym obciążeniem finansowym sobie poradzą. Potwierdził to dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powiedział: – Kwota miliarda złotych jest realna do wpłacenia. Natomiast wpłata kolejnych 600 milionów złotych budzi niepokój, ale nie wydaje się, aby zakłóciła płynność finansową firmy.

Po zakończeniu dyskusji poseł prof. Jan Szyszko zgłosił wniosek o odrzucenie projektu ustawy o lasach w całości. 25 posłów głosowało za, 41 – przeciw i tym samym projekt ustawy został przez komisję przyjęty.

Drugie czytanie projektu odbyło się późnym wieczorem na posiedzeniu plenarnym Sejmu i zakończyło się na kwadrans przed pierwszą w nocy.

Po zamknięciu obrad plenarnych o pierwszej w nocy odbyło się kolejne wspólne posiedzenie komisji: Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, na której posłowie odrzucili propozycje poprawek, zgłoszonych w trakcie wcześniejsze debaty przez posłów partii opozycyjnych.


Trzecie czytanie, na którym przyjęto projekt ustawy, odbyło się 24 stycznia w Sejmie.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!