| Autor: redakcja1

Żubry zadomowiły się w Nadleśnictwie Żednia

Żubry, które ponad rok temu zostały wsiedlone do Nadleśnictwa Żednia (RDLP w Białymstoku) nie planują przeprowadzki i stale przebywają na tamtym terenie.

Żubry zadomowiły się w Nadleśnictwie Żednia
Ulubioną ostoją stada jest leśnictwo, do którego zostały przywiezione z Puszczy Białowieskiej, i w którym przechodziły okres adaptacji. Obszar zajmowany przez nowe stado obejmuje zarówno kompleks łąk, jak i obszar leśny.
 
W obrębie ostoi zwierząt znajduje się niewielki zbiornik, który zapewnia żubrom stały dostęp do wody. Jak wskazują dane z monitoringu telemetrycznego, dotychczas zwierzęta nie pokonywały dłuższych tras.
 
Incydentalnie przekraczały północną granicę nadleśnictwa, zawsze jednak powracały w pobliże obszaru, w którym zostały wsiedlone. Takie zachowanie stada świadczy o tym, iż teren, który został przeznaczony na nową ostoję zapewnia zwierzętom optymalne warunki siedliskowe.

Utworzenie stada w Nadleśnictwie Żednia ma duże znaczenie dla ochrony gatunku, służy rozproszeniu populacji i bardziej równomiernemu użytkowaniu środowiska przez zwierzęta.


Tagi:
źródło: