| Autor: mikolaj

Apel LIR do gmin ws. podatku rolnego

W związku z ogłoszeniem przez GUS ceny 1 q żyta na kwotę 69,28 zł, która będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok, Lubuska Izba Rolnicza kolejny raz zwróciła się do gmin o rozważenie obniżenia tego wskaźnika.

Apel LIR do gmin ws. podatku rolnego
Uzasadnieniem takiego wniosku i propozycji jest fakt, iż środki do produkcji rolnej ulegają ciągłemu podwyższaniu (nawozy, paliwa, nasiona kwalifikowane, środki ochr. roślin, itp.), natomiast cena zbóż i kukurydzy oraz żywca uległa znacznemu obniżeniu w sezonie żniwnym 2013.

Ponadto lubuscy rolnicy nie uzyskali pożytku z płodów w skali odpowiadającej cenie uznanej przez GUS, więc uznanie tego wskaźnika w pełnej wysokości byłoby dużym obciążeniem dla gospodarstw rolnych z regionu, które gospodarują na słabszych bonitacjach gleb niż reszta kraju.

Czytaj: Znamy podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że LIR opiniuje gminom uchwały, które są aktami prawa miejscowego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Przepis ten – w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 22.08.2001r. – stanowi:

„art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (…).

    2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

- co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,


-14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z pracami władz gmin nad aktualnymi ustaleniami p budżetów na 2014 rok, zwraca się o uwzględnienie wniosku  samorządu rolniczego.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!