| Autor: kkj6

Kupując grunt sprawdź wykaz - "DR 10" bez dopłaty JPO

Powierzchnie działek ewidencyjnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., zostały określone na podstawie wyników kontroli na miejscu oraz na podstawie analizy obrazu ortofotomapy pod kątem występowania elementów trwale nie kwalifikujących się do płatności - typu wody, zabudowania, drogi, lasy itp.

Kupując grunt sprawdź wykaz -


Do "DR 10" przysługuje dopłata ONW, rolnośrodowiskowa i do owoców miękkich.


Zgodnie z art. 124 ust. 1   rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 grunty rolne, które nie były utrzymane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku nie kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.  Natomiast do tych powierzchni przysługuje przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich, pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności rolno-środowiskowe.


Wykaz powierzchni w ramach działek ewidencyjnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 roku znajdują się pod poniższym adresem:


http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/157/DR10_wykaz_2011_20110315.pdf


Najwięcej działek „DR 10” znajduje się w powiatach – krośnieńskim i żarskim.


Źródło: http://www.lir.agro.pl/
Foto. LIRTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!