| Autor: mikolaj

Nowe władze w Lubuskiej Izbie Rolniczej

W dniu 6 lipca br. odbyło się I Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej V kadencji. Jako pierwszy głos zabrał ustępujący prezes LIR Władysław Piasecki, który nie ukrywając wzruszenia podziękował wszystkim za wspólne 19 lat, jakie spędził w strukturach Izby, w większości czasu w funkcji prezesa.

Nowe władze w Lubuskiej Izbie Rolniczej

Następnie informację z przebiegu wyborów do Lubuskiej Izby Rolniczej przedstawiła dyrektor Małgorzata Pałys, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Rola seniora i zarazem prowadzącego posiedzenie do czasu wyboru przewodniczącego przypadła Michałowi Potockiemu, który podziękował W. Piaseckiemu za te wszystkie lata aktywności w Izbie. Przewodniczącym WZ został wybrany Andrzej Kuziemski, natomiast sekretarzem Zbigniew Żywień.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego WZ LIR, 24 delegatów przystąpiło do wyborów. Najpierw wyłoniono przedstawicieli komisji mandatowo – skrutacyjnej w składzie: Tadeusz Swaryczewski przewodniczący oraz Andrzej Matkowski i Stanisław Zator.

W wyniku tajnego głosowania:


Prezesem LIR został Stanisław Myśliwiec

Wiceprezesem:  Stanisław Madej

Członkami Zarządu:  Czesław Hładki,  Alfred Kałużny,  Andrzej Kuziemski

Delegatem do WZ KRIR:  Błażej Szczepanik

Skład Komisji Rewizyjnej:    Piotr Trojanowski – przewodniczący,  Andrzej Babiak – wiceprzewodniczący,  Marzena Dera – sekretarz,  Bronisław Bach – członek,  Marek Grabia – członek.

Po części wyborczej przyszła pora na część oficjalną, na którą licznie przybyli zaproszeni goście z instytucji i urzędów współpracujących z LIR. Podczas tej części przedstawiciele instytucji gratulowali wyboru nowemu prezesowi S. Myśliwcowi, jak również dziękowali za długoletnią współpracę ustępującemu prezesowi W. Piaseckiemu.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!