| Autor: redakcja3

Spotkanie rolników w gminie Trzebiel

W 17 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebiel. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy gminy jak i powiatu żarskiego, głównie zainteresowani sprawami zmian w przepisach weterynaryjnych związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich.

Spotkanie rolników w gminie Trzebiel
W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
  1. Rozpoczęcie obrad, przywitanie gości oraz nawiązanie do omawianych poniżej zagadnień – Marian Dziwulski Przewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej LIR.
  1. Ogólna sytuacja rolnictwa w gminie Trzebiel – przedstawiła pani sekretarz gminy Trzebiel Justyna Mazur Franczak.
  2. Bieżące przepisy weterynaryjne w rolnictwie w tym:
- ubój zwierząt w gospodarstwie
- warunki sprzedaży bezpośredniej
- wymagania dobrostanu zwierząt

Powyższe zagadnienia przedstawili - powiatowy lekarz weterynarii – Krzysztof Hadzik oraz  Beata Rybaczkowska z Inspektoratu w Lubsku.
       4. Realizacja płatności za 2011 rok, oraz zmiany w dopłatach
           bezpośrednich i rolnośrodowiskowych w 2012 roku, z  
           uwzględnieniem modulacji płatności w 2012 i 2013 roku – przedstawił
          kierownik Biura  Powiatowego ARiMR Stanisław Siemion.
  1. Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych – przybyli przedstawiciele  Kół Łowieckich: Leszek Sokołowski „Bażant”, Adam Wiśniowski „Lisek”, Marek Górecki  „Cietrzew”.
Informację nt. bieżących prac Izby omówiła dyrektor biura Małgorzata Pałys, m.in. najbliższym przedsięwzięciem dla powiatu żarskiego i ościennych będzie spotkanie pań z obszarów wiejskich  pn. „ Kobieta wiejska –kobietą biznesu”, z wyjazdem do ogrodu róż w Forst.

Spotkanie w gronie instytucji powiatowych i rolników było bardzo potrzebne, gdyż po każdym przedstawionym temacie wywiązywała się burzliwa dyskusja. Nawał informacji jakie powinien znać rolnik, jako producent żywności bardzo wzrosła w ostatnim czasie, co nie zwalnia go niestety z wiedzy na ten temat.

W kolejnych numerach pisma będziemy prezentować cyklicznie, jakie ustawy i przepisy obowiązują osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Zachęcamy również do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, spotkaniach branżowych a nawet do czytania wszelkich ogłoszeń wywieszanych na terenie gmin i sołectw, gdzie przedstawiane są aktualne informacje.    
     
     ROLNICTWO GMINY TRZEBIEL  
  
Powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych na terenie Gminy Trzebiel wynosi łącznie 4.874 ha użytków rolnych przy liczbie 596 gospodarstw o pow. co najmniej 1 ha użytków rolnych:
 
pow. gospodarstwa:                           liczba gospodarstw:
                        1-2 ha                               271
                        2-5 ha                               151
                        5-7 ha                                 44
                        7-10 ha                               39
                        10-15 ha                             34
                        pow.15 ha                           49

i 8 gospodarstw tzw. wielkoobszarowych o pow. 150-300 ha użytków rolnych.
 
Większość gospodarstw jest gospodarstwami rodzinnymi i wielokierunkowej produkcji tzn. uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Dużymi gospodarstwami o ukierunkowanej produkcji roślinnej lub hodowli zwierząt są:

RADAN (Dębinka) – hodowla bydła mięsnego,
Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu  Rosner (Trzebiel) – hodowla indyków
Gospodarstwo Rolne Łuków – hodowla tuczników
i inne duże gospodarstwa  we wsiach – Jasionów, Olszyna, Królów, Pola Bronowickie,  Wierzbięcin, Żarki Wielkie,  Pustków,  Strzeszowice.
Gospodarstwa Agroturystyczne na terenie Gminy Trzebiel:
Olszyna – Kazimiera Hrekol, Włostowice – Grzegorz Więcek, Żarki Wielkie – Franciszek Mukoid, Trzebiel – Adam Wiśniowski.

Na terenie gminy Trzebiel została obniżona wartość 1 q żyta do wysokości 50zł/q w stosunku do opublikowanej przez GUS stawki 74,18 zł/q przez co obniżona została stawka podatku rolnego przypadająca na 1 ha przeliczeniowy ze stawki 185,45 zł/ha na 125 zł/ha.
50 zł/q * 2,5 = 125 zł/ha przeliczeniowy. 

Zwrot podatku akcyzowego.

Począwszy od 2006 r. corocznie w Urzędzie Gminy rolnicy mogą uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wystarczy że złożą wnioski w luty lub sierpniu danego roku wraz fakturami vat stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku. Każdy rolnik może uzyskać zwrot podatku akcyzowego w wysokości 0,95 zł/1litr zakupionego oleju napędowego w ramach określonego limitu w wysokości 81,70 zł/1 ha posiadanych użytków rolnych.

Współpraca.

Gmina Trzebiel współpracuje z rolnikami w zakresie:
1. przekazywania aktualnych informacji rolnikom otrzymywanych m.in. od Inspekcji Weterynaryjnej – wymogi obowiązkowych badań tusz zwierzęcych w przypadku uboju na tzw. własny użytek i wprowadzaniu mięsa na rynek lokalny, 
  • ARiMR – dopłat bezpośrednich i programów rolnośrodowiskowych,
  • ANR – ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości rolnych, ARR – dofinansowania do zużytego materiału siewnego i innych instytucji Państwowych jak i firm z branży rolniczej,
2. współorganizowaniu wyjazdów na targi rolnicze, organizowania spotkań z ODR, LIR, Stacją Chemiczno-Rolniczą i innych: udostępnianie świetlic, dopłacanie do szkoleń, organizowanie dożynek,

3. pomoc gospodarstwom rolnym, które poniosły straty na skutek klęsk żywiołowych poprzez powołanie komisji gminnych i udzielenie pomocy finansowej. Obecnie działa na terenie komisja ds. szacowania strat w uprawach rolnych powstałych na skutek ujemnych skutków przezimowania (mrozów styczeń/luty).   

Gmina Trzebiel jest członkiem dwóch stowarzyszeń, w których również rolnicy i członkowie ich rodzin mogą pozyskiwać dotacje unijne:

Lokalna Grupa działania Grupa Łużycka,

Łużycka Lokalna Grupa Rybacka.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!