| Autor: redakcja1

Nieciekawe nastroje w branży rolniczej

Jak co pół roku nieprzerwanie od czerwca 2014 roku, tak i teraz, na przełomie marca i kwietnie bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży, co odzwierciedla nastroje panują ce w branży.

Nieciekawe nastroje w branży rolniczej
Jak nie trudno się domyślać, z powodu obecnej sytuacji związaną z epidemią koronawirusa obawy dotknęły także i branże rolnicze, co jest mocno widoczne w uzuskanych wynikach.
 
Niemniej jednak, ocena przeszłości wypada pozytywnie, gdyż zdniem Izby, firmy znacznie lepiej oceniają cały miniony rok niż jego pierwsze półrocze. W badaniu z października pytano o ocenę minionego półrocza, a więc okresu od stycznia do czerwca, w ostatnim cyklu badania ocenie poddano cały rok.
 
Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi znacznie zwiększył się odsetek osób, które oceniają miniony okres jako dobry i bardzo dobry, czyli ogólem jest 62,34% w odniesieniu do 30,12% w poprzednim badaniu. Tym samym zmalał odsetek odpowiedzi, które neutralnie lub negatywnie oceniają przeszłość. Niestety nie ma już takiego optymizmu jeżeli poruszymy kwetię przyszłości. Tu obawy są bardzo duże, zarówno w przypadku ogólnych pytań o branżę jak i o kondycję konkretnych firm, gdyż aż 76,63% badanych firm prognozuje pogorszenie się koniunktury w branży w porównaniu do wcześniejszego badania, kiedy było to 45,78% respondentów.
 
Przedsiębiorcy także z obawami patrzą na realizację sprzedaży we własnych firmach. Gorszego wyniku niż przed rokiem oczekuje 63,64% badanych firm, podczas gdy w październiku 2019 roku było to minimalnie ponad 24% przedsiębiorstw.
 
Niemniej jednak najjwiększe obawy branży budzi ogólna sytuacja wywołaną pandemia koronawirusa, ponieważ prawie wszyscy respondenci obawiają się sytuacji i warunków prowadzenia działalności z jakimi mamy do czynienia w trakcie epidemii, a także wyraża obawy odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości.
 
Zdaniem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, główne obawy przedsiębiorców odnoszą się do trudności ze sprzedażą, bo 40,5% badanych. Nieznacznie mniej, bo 37,8% firm obawia się problemów z dostawami części zamiennych, komponentów, podzespołów czy gotowych produktów. Ponad 32% firm obawia się zatorów finansowych i problemów z płynnością finansową, tyle samo ogólnego kryzysu gospodarczego, z którym zapewne trzeba się będzie zmierzyć.
 
W obecnej sytuacji wiele z przedsiębiorstw rezygnuje z wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych, bo aż 42,86% firm w stosunku do 25,3% w poprzednim cyklu badania. Znaczenie mniej firm także planuje inwestycje. Teraz jest to jedynie 23,38% firm, pół roku wcześniej inwestycje planowane były w ponad 45% przedsiębiorstw.
 
Niestety przewaga negatywnych opinii nad pozytywnymi utrzymuje się już od kwietnia zeszłego roku, kiedy to indeks po okresie pozytywnych oczekiwań ponownie zanotował ujemne wartości, które dodatkowo się pogłębiły. Obecnie wartość indeksu to -3,6 i będzie dalej maleć.Tagi:
źródło: