| Autor: redakcja1

Sprzedaż przyczep o ponad 60% mniejsza niż w ubiegłym roku

W lipcu 2016 zarejestrowano 421 sztuk nowych przyczep, to mniej o 255 sztuk niż przed miesiącem i o 346 sztuk niż w lipcu 2015 roku.

Sprzedaż przyczep o ponad 60% mniejsza niż w ubiegłym roku

Sprzedaż przyczep rolniczych

W okresie styczeń - lipiec 2016 zarejestrowano 1816 przyczep nowych (z czego 3101 szt. pochodzenia krajowego oraz 868 szt. z zagranicy), to o 2983 szt. mniej (61%) niż w analogicznym okresie w 2015 roku.
 
W okresie od stycznia do lipca 2016 r. najwięcej zarejestrowano przyczep marki Pronar - 797 szt., co stanowi 42,7% wszystkich rejestracji (wzrost o 3,3 pp w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Na drugim miejscu uplasował się Metal-Fach - 247 szt. (13,2% - zniżka o 1 pp w porównaniu do czerwca), a na trzecim Metaltech - 159 szt. (8,5% - spadek o 3,7 pp). Czwarte miejsce, tuż za podium zajął z kolei Wielton - 127 szt. (6,8% - mniej o 3 pp), a piąte Zasław - 121 szt. (6,5% - spadek o 0,2%) .
 
W analizowanym okresie najchętniej wybierano przyczepy, których ładowność mieściła się w przedziale 10000-12999 (875 rejestracji vs. 2020 w zeszłym roku), chociaż to i tak o ponad połowę mniej niż w zeszłym roku. Tylko w lipcu maszyn o tej ładowności zarejestrowano 211 szt. Najmniejszą popularnością cieszą się natomiast przyczepy duże o ładowności >17000 i małe o ładowności <3000, których w omawianym czasie sprzedano odpowiednio: 56 i 89 szt.
 
Jak wynika z danych udostępnionych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, najwięcej rejestracji w lipcu 2016 r. w dalszym ciągu odnotowuje się w województwie wielkopolskim – 104 szt. O połowę mniej przyczep zakupiono w województwie mazowieckim – 48 szt., następnie w warmińsko-mazurskim – 38 szt., łódzkim i zachodniopomorskim – po 36 szt., opolskim – 31 szt., podkarpackim, podlaskim i pomorskim – po 25 szt., śląskim – 23 szt., świętokrzyskim – 16 szt., a także w małopolskim – 15 szt.

Sprzedaż przyczep rolniczych w Polsce w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r.

Marka

Sprzedaż przyczep rolniczych I-VII 2016

Udział rynkowy (%)

Zmiana proc. wobec 2015 r.

PRONAR

797

42,7

-58

METAL-FACH

247

13,2

-64

METALTECH

159

8,5

-73

WIELTON

127

6,8

-73

ZASŁAW

121

6,5

-62

MEPROZET

71

3,8

-5

URSUS

49

2,6

0

MAR-POL

43

2,3

-52

GOMAR

26

1,4

-48

POMOT

24

1,3

-61

POZOSTAŁE

204

10,9

-46

OGÓŁEM

1868

100,0

-61

Źródło: PIGMiUR

* W tekście zamiennie używa się słów "sprzedaż" i "rejestracja", które w ujęciu prezentowanych danych są tożsame.Tagi:
źródło: