| Autor: redakcja11

Stosowanie technologii i innowacji w rolnictwie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Do roku 2050 liczba ludzi na świecie ma osiągnąć 9,7 mld, a zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70%. Czy świat jest w stanie wyżywić taką liczbę ludzi? W sprawozdaniach przyjętych na ubiegłotygodniowej sesji plenarnej posłowie podkreślili znaczenie inwestycji w technologie rolnicze i ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko.

Stosowanie technologii i innowacji w rolnictwie  kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko
 
Eurostat podaje, że w 2012 roku 10% emisji CO2 w UE pochodziło z rolnictwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę użycie ziemi, wylesianie, produkcję, transport, pakowanie, opady etc., to ta liczba jeszcze wzrośnie. Z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju wynika, że wskaźnik ten może wynosić dla naszego regionu nawet 43-57%.
 
W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli sprawozdanie posła Jana Huitema (ALDE,Holandia) dotyczące innowacji w zarządzaniu europejskim rolnictwem. 

Rolnicy mają zdolności i wiedzę potrzebne do bycia innowacyjnymi, ale są ograniczeni przez przestarzałe regulacje i zasady.
 
W swoim sprawozdaniu poseł podkreśla, że tzw. rolnictwo precyzyjne może pomóc ograniczyć ilość stosowanych pestycydów, nawozów, a nawet wody. Poza tym można zredukować także ślad ekologiczny - dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych.
 
- Już teraz istnieje wiele nowatorskich praktyk, takich jak zwalczanie szkodników przy pomocy insektów albo produkcja zielonych nawozów z odpadów, ale europejska legislacja niekiedy nadal tłumi te innowacja. Posłowie zdecydowali o tym, by ruszyć do przodu zamiast tkwić w przeszłości - tłumaczy Huitema
 
Genetyczna róznorodność i jakość genetycznych zasobów roślin
 
W zeszłym tygodniu posłowie przyjęli rezolucje w sprawie stosowania technologii i innowacji w rolnictwie, która ich zdaniem jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności z jednej strony, a z drugiej odpowiedzi na takie wyzwania, jak zmiana klimatu, wzrost zapotrzebowania na żywność, degradacja środowiska. Zdaniem posłanki sprawozdawczyni Anthea McIntyre (EKR,Wielka Brytania), genetyczna róznorodność i jakość genetycznych zasobów roślin są istotne dla produkcji rolniczej.
 
Nie powinniśmy tracić z oczu korzyści, jakie niesie za sobą intelegentne rolnictwo, bo ma służyć ono ograniczeniu stosowania pestycydów, nawozów i wody - mówiła sprawozdawczyni.

 


Tagi:
źródło: