| Autor: redakcja

Międzyplon ścierniskowy - opinia eksperta

Jak walczyć z suszą w glebie? Susza nie zniknie, ale jej skutki można złagodzić.

Jak radzić sobie z suszą ? Rozmawiamy z przedstawicielem firmy Caussade Semences:
 
 
odpornych na suszę odmian jako takich nie ma, ale są odmiany tolerancyjne czy o większej tolerancji na suszę, w tym również różne odmiany kukurydzy. Musimy zdawać sobie sprawę, że rzeczywiście następuje stepowienie kraju, następuje ubytek materii organicznej średnio 1% w ciągu kilku lat. - mówi Dariusz Dereń Product Manager CAUSSADE Nasiona Polska sp. z o.o.
 

Z polskich gleb ubywa materii organicznych, ubywa również próchnicy. Odpowiedzią  na warunki suszowe z hodowli Caussade jest stosowanie mieszanek międzyplonowych. Mieszanki te, działają strukturotwórczo na glebę, poprzez wiązanie azotu oraz składników mineralnych. Wspomniane mieszanki tworzą również biomasę. Dzięki temu, że użyjemy naszych mieszanek międzyplonowych, jako międzyplony, zwiększa się ilość biomasy w glebie.
 
Odmienne systemy korzeniowe gatunków roślin, przerastają różne warstwy gleby. W efekcie tego procesu tworzy się próchnica. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że w pierwszym roku stosowania międzyplonów, czy w pierwszych latach stosowania międzyplonów, przede wszystkim pomagają wyciągać wilgoć z gleby, ponieważ potrzebują do kiełkowania po prostu wilgoci. W kolejnych latach, dzięki większej ilości materii organicznej, zwiększa się również ilość magazynowanej wody w glebie. Kompleks sorpcyjny zwiększa się, więc docelowo jest to rozwiązanie, które poprawia retencję wody w glebie.
 
Zalecamy stosowanie właściwie dobranych mieszanek, które poprawiają strukturę gleby. Ciekawą propozycją  z hodowli caussade jest stosowanie mieszanki struktur. Składa się ona z pięciu różnych gatunków roślin uprawnych, które przerastają swoim systemem korzeniowym różne warstwy gleby i dzięki temu wiążą azot oraz składniki mineralne.
System korzeniowy przerasta glebę, a w późniejszym czasie wpływa na wtórną mineralizację, oddając składniki pokarmowe z powrotem.
 
W odmianie struktur jest między innymi wyka, słonecznik, facelia oraz rzodkiew oleista, która działa właśnie bardzo mocno strukturotwórczo na glebę. Mieszanka ta, nie należy do najtańszych, ale dzięki swoim właściwościom  pomaga zwiększyć retencję wody w glebie.


Tagi:
źródło: