słonecznik i strony powiązane

 • 2020-06-16

  Trudny rok dla upraw wielkoobszarowych

  Produkcja roślinna

  W związku z tym, że żniwa w południowej Europie już trwają, a w większości państw członkowskich warunki pogodowe powinny być korzystne, Copa i Cogeca przedstawiły w Brukseli swoje skonsolidowane prognozy dotyczące zbiorów zbóż i roślin oleistych. Zgodnie ze wstępnymi prognozami organizacji rolniczych rok 2020 będzie rokiem mieszanym, zwłaszcza w odniesieniu do pszenicy i...

 • 2020-03-12

  Międzyplon ścierniskowy - opinia eksperta

  Produkcja roślinna

  Jak walczyć z suszą w glebie? Susza nie zniknie, ale jej skutki można złagodzić.

 • 2019-12-14

  Wyższe prognozy zbiory oleistych na świecie

  Rośliny oleiste

  Oil World w najnowszym miesięcznym raporcie podniósł prognozy globalnych zbiorów nasion 7 najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2019/2020 do 552,6 mln t.

 • 2019-11-13

  Wzrost cen oleistych

  Rośliny oleiste

  W sezonie 2019/2020 z uwagi na mniejsze globalne zbiory nasion oleistych, przy zwiększającym się ich zużyciu, szacuje się wzrost cen nasion oleistych i olejów roślinnych na międzynarodowym rynku, ale w dalszym ciągu, z wyjątkiem rzepaku i oleju rzepakowego, będą one mniejsze niż przed dwoma sezonami.

 • 2019-08-30

  Komisja Europejska obniża oczekiwne plony kukurydzy

  Zboża

  W biuletynie z 26 sierpnia (JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe) oszacowano średnią wydajność kukurydzy na ziarno w UE na 7,93 t/ha, w porównaniu do 8,08 t/ha - miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek oczekiwanego plonu średniego o 2,2% w porównaniu z lipcem i wynik nadal znacznie (+4,1%) powyżej średniej pięcioletniej. Korekta w dół plonowania dotyczy głównie kukurydzy...

 • 2019-04-18

  Wzrost światowych zbiorów rzepaku

  Rośliny oleiste

  Z wstępnej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej, po spadku globalnych zbiorów rzepaku w sezonie 2018/2019 o 5,5% do 70,1 mln t, w sezonie 2019/20 nastąpi zwyżka o 1,7% do 71,3 mln t, w wyniku oczekiwanego wzrostu plonów, gdyż obszar uprawy oceniany jest, podobnie jak przed rokiem, na 35,6 mln ha.

 • 2019-03-13

  Mniejsze zbiory oleistych

  Rośliny oleiste

  Oil World w lutowym raporcie obniżył prognozy globalnych zbiorów nasion 7 głównych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 do 564,4 mln t, a więc o 7,1 mln t w porównaniu z oceną sprzed miesiąca.

 • 2019-01-17

  Mniejsze prognozy zbiorów oleistych

  Rośliny oleiste

  Jak wynika z najnowszych danych Oil World, szacunki światowych zbiorów nasion 10 najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2018/2019 zmniejszą się względem wrześniowych o 4 mln t do 586,4 mln t.

 • 2018-03-05

  Dokarmiać czy nie dokarmiać zimą?

  Leśnictwo

  Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostępu do pożywienia oraz wody. Leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Lasy Państwowe na dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym przeznaczają ok. 6 mln zł.

 • 2017-11-29

  Jak dokarmiać ptaki, żeby im nie zaszkodzić?

  Leśnictwo

  Wprawdzie zima jeszcze nie rozgościła się u nas na dobre, to już teraz warto przygotować się na nadchodzący sezon dokarmiania ptaków.

 • 2017-07-19

  Sprawozdanie KE dotyczące polityki konkurencji za rok 2016

  Ze świata

  Komisja Europejska opracowała dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2016. Jednym z głównych zadań Komisji, a szczególnie komisarza ds. konkurencji, jest zapewnienie sprawiedliwego stosowania przepisów UE względem każdego przedsiębiorstwa działającego na unijnym...

 • 2017-05-05

  Pomimo redukcji prognoz, plonowanie rzepaku w UE powinno być wyższe niż przed rokiem

  Rośliny oleiste

  Jednostka ds. monitorowania plonów w UE opublikowała prognozy plonów na bieżący rok najważniejszych upraw oleistych w tym: rzepaku oraz słonecznika.

 • 2017-05-04

  Absolutnie rekordowa produkcja surowców oleistych w sezonie 2016/2017

  Rośliny oleiste

  W bieżącym sezonie 2016/17 zbiory 10 podstawowych surowców oleistych przewidywane są na 551,6 mln ton, co oznacza wielki wzrost o 41,3 mln ton (o 10,9 mln ton więcej niż przewidywano w grudniu 2016 r.), oraz 21,3 mln ton więcej niż w sezonie 2014/15.

 • 2017-04-25

  Lepsze prognozy zbiorów oleistych w UE

  Rośliny oleiste

  Jak wynika z najnowszego raportu Strategie Grains, zbiory surowców oleistych w UE28 w sezonie 2016/17 wyniosły 31,1 mln ton z areału 11,45 mln ha, co oznacza zwiększenie szacunków wobec marca br.