| Autor: redakcja1

Mniejsze zbiory ziemniaków

MARS szacuje plony w Polsce w 2017 r. na poziomie 22,4 t/ha względem zeszłorocznych ocen w porównywalnym okresie minionego roku na 23,7 t/ha, podczas gdy ostatecznie zdaniem GUS wyniosły one 27,8 t/ha.

Mniejsze zbiory ziemniaków
Areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2017 r. może minimalnie zmniejszyć się w porównaniu z ubiegłym rokiem do 300 tys. ha, co w sytuacji nawet możliwego nieznacznego spadku plonów, jeśli nie będzie wydatnego pogorszeniu warunków wegetacji w nadchodzących tygodniach, pozwoli zebrać 8 mln ton bulw, czyli ilość wystarczającą na zaspokojenie potrzeb w zakresie konsumpcji i przetwórstwa przemysłowego w sezonie 2017/2018.
 
W drugiej połowie czerwca młode ziemniaki na polskim rynku hurtowym mocno taniały. Był to wynik zwiększającej się podaży, której towarzyszyło mniejsze tempo zwyżki zapotrzebowania. W końcu miesiąca ten spadkowy trend wyhamował, gdyż niekorzystne warunki pogodowe, tj. opady deszczu, bardzo intensywne o charakterze burzowym lokalnie utrudniały zbiór. W handlu hurtowym, w tym okresie dominowały już ziemniakami z tegorocznych zbiorów. W województwie wielkopolskim, w tzw. dużym hurcie, rolnicy sprzedawali je za 7-10 zł/worek 15 kg, tj. 0,47-0,67 zł/kg, a ziemniaki „stare” były po 5-7 zł/worek 15 kg. Minimalnie tańsze były ziemniaki w województwie łódzkim - 0,47-0,60 zł/kg młode i 0,27-0,40 zł/kg bulwy z ubiegłorocznych zbiorów.
 
Jak zauważa Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, średni poziom cen na rynkach hurtowych w ostatnim tygodniu czerwca wyniósł 0,70 w stosunku do 0,80 zł/kg w porównywalnym okresie zeszłego roku. Średnie ceny ziemniaków „młodych” były jedynie nieznacznie wyższe niż „starych i wyniosły 0,75 zł/kg. W Broniszach w tym okresie ziemniaki z tegorocznych zbiorów oferowano po 0,80-1,30 zł/kg, w Poznaniu 0,67-1,00 zł/kg, we Wrocławiu 0,60-0,80 zł/kg, w Łodzi 0,47-0,93 zł/ kg, a w Kaliszu tylko 0,40-0,47 zł/kg. Na giełdach towarowych sprowadzane ziemniaki wczesne kosztowały w Lublinie 0,60-1,00 zł/kg, a w Rzeszowie 2,00-2,50 zł/kg. Na innych giełdach hurtowych w końcu sezonu nie było oferty ziemniaków z importu.
 
W pierwszych czterech miesiącach 2017 r. eksport ziemniaków wyniósł 13,4 tys. ton i był o 4,1 tys. ton większy niż w tym samym okresie 2016 roku. Jednocześnie znacząco obniżył się import ziemniaków, gdyż w tym okresie wyniósł 42,4 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej było to 71,8 tys. ton. Przywóz ziemniaków wczesnych i sadzeniaków zmalał o ponad 1/3 do odpowiednio 9,4 i do 12,1 tys. ton, ziemniaków z głównego z 38,4 do 20,9 tys. ton, a zatem o prawie 46%.


Tagi:
źródło: