ziemniaki i strony powiązane

 • 2020-04-06

  Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

  Z kraju

  Zdaniem GUS niemal 83% rolników, tj. więcej o 18% niż w czerwcu ub. r., uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

 • 2020-03-30

  Ceny hurtowe warzyw

  Warzywa

  Według danych pod koniec lutego, w stosunku do porównywalnego okresu stycznia 2020 r., zmniejszyły się ceny hurtowe większości monitorowanych warzyw.

 • 2020-03-26

  Concordia wprowadza ułatwienia w ubezpieczeniach domów i rolnych

  Kredyty i ubezpieczenia

  Ograniczenia związane z rozwijającą się epidemią koronawirusa mogą utrudniać realizację przeglądów budowlanych, dlatego Concordia Polska Grupa Generali dostosowuje swoje wymogi do tych okoliczności. Jeżeli klient posiadający ubezpieczenie domu i ubezpieczenie rolne nie będzie mógł zrealizować okresowych przeglądów i na skutek ich braku powstaną szkody, Concordia będzie za...

 • 2020-03-30

  Armatki hukowe odstraszające ptactwo i dziką zwierzynę

  Gospodarstwo rolne

  Proponujemy armaty do płoszenia ptaków oraz dzikiej zwierzyny z pól, sadów i wszelkich plantacji.

 • 2020-03-25

  Ceny ważniejszych produktów rolnych w lutym 2020 r.

  Z kraju

  Za pszenicę w skupie płacono 73,71 zł/dt, czyli o 2,1% więcej niż przed miesiącem, w transakcjach targowiskowych cena była podobna do notowań przed miesiącem i wyniosła 87,32 zł/dt.

 • 2020-03-20

  Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

  Z kraju

  W lutym 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się ceny skupu większości produktów rolnych przy jednoczesnej obniżce cen żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa.

 • 2020-03-16

  Nowości w wiosennych ubezpieczeniach Concordii Polska Grupa Generali

  Produkcja roślinna

  Odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz zniżka na Agro Casco dla producentów warzyw – to tylko niektóre nowości w ubezpieczeniach dla producentów rolnych, wprowadzone przez Concordię Polska Grupa Generali w sezonie wiosennym.

 • 2020-03-12

  KRIR za wykreśleniem bakteriozy ziemniaka z listy chorób kwarantannowych

  Warzywa

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej, dotyczących wykreślenia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka z listy chorób kwarantannowych na obszarze UE.

 • 2020-01-13

  Chwilowe niedobory warzyw

  Ogrodnictwo

  Rynek w okresie poświątecznym przeżywa okres chwilowych niedoborów. Chodzi przede wszystkim o importowane warzywa spod osłon. Odbija się to niestabilnymi i czasem wyższymi cenami. Stabilna jest za to sytuacja podażowa na rynku krajowych owoców i warzyw.

 • 2020-01-10

  Wysokie ceny polskich ziemniaków

  Warzywa

  Z powodu mniejszej produkcji, ceny ziemniaków w Polsce są rekordowo wysokie, a dalsza ich zwyżka jest hamowany zwiększającą się podażą z importu.

 • 2020-01-10

  Spadek cen ziemniaków

  Warzywa

  Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w ostatnich tygodniach listopada 2019 r. wynosiły 228 EUR/t względem 250 EUR/t w listopadzie roku poprzedniego i 110 EUR/t w porównywalnym okresie 2017 r.

 • 2020-01-09

  Spory wzrost obszaru upraw ziemniaków

  Warzywa

  Z powodu wysokich cen w sezonie 2018/2019 w większości krajów Europy Zachodniej doszło do sporego zwiększenia się obszaru uprawy ziemniaków, która w UE-5, tj. Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania, w 2019 r. wyniosła 862 tys. ha i była wyższa względem roku wcześniejszego o 5,1%.

 • 2020-01-03

  Spadek zbiorów ziemniaków o 13%

  Warzywa

  Bardzo wysoka temperatura powietrza w czerwcu oraz spory niedobór opadów przypadały na okres wiązania bulw i początkowego wzrostu masy ziemniaków, a więc największego zapotrzebowania roślin ziemniaka na wodę i znacząco ograniczyły ich potencjał plonotwórczy.

 • 2019-12-11

  Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-12-07

  Opóźnione zbiory ziemniaków

  Warzywa

  Na przełomie października i listopada br. zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej były zaawansowane w 70-75%.