rynek ziemniaków i strony powiązane

 • 2018-11-19

  Mniejszy obszar upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu obszar uprawy ziemniaków ogółem w UE-28 w 2018 r. wynosi 1,74 mln ha, a więc to o 1,1% poniżej poziomu z roku ubiegłego.

 • 2018-10-17

  Mniejszy obszar upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 r. jest o 9% niższy od zeszłorocznego i wynosi 300 tys. ha.

 • 2018-10-08

  Wzrost powierzchni upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika z doniesień NEPG w północno-zachodniej Europie w 2018 r. w skali roku o 0,4% wzrósł obszar upraw ziemniaków i wynosi 586 tys. ha, a w stosunku do średniej pięcioletniej jest wyższy o 6,7%.

 • 2018-04-29

  Niskie ceny ziemniaków na polskim rynku

  Warzywa

  Ceny ziemniaków na polskim rynku w dalszym ciągu są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w zapotrzebowaniu ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświąteczny.

 • 2017-12-21

  Większe zbiory ziemniaków to niższe ceny

  Warzywa

  Według danych w 2017 r. w krajach UE-5, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wlk. Brytania, była rekordowa i wyniosła 28,9 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost aż o 17,7%. W Belgii i Holandii zbiory ziemniaków jadalnych zwiększyły się o 21 i 24%, w Niemczech i we Francji o 19%, a w Wlk. Brytanii o 4%.

 • 2017-12-21

  Spożycie ziemniaków i ich przetworów

  Warzywa

  Konsumpcja ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresowym trendem spadkowym, niezależnie od poziomu cen na rynku.

 • 2017-10-19

  Unijne zbiory ziemniaków

  Warzywa

  W 2017 roku zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej są sporo wyższe niż w 2016 r.

 • 2017-10-17

  Spadek cen ziemniaków

  Warzywa

  Na rynku ziemniaków obserwuje się trend zniżkowy cen.

 • 2017-10-17

  Ceny unijnych ziemniaków

  Warzywa

  Konsekwencją większych zbiorów jest spory spadek cen, których poziom od początku bieżącego sezonu w Europie Zachodniej jest bardzo niski.

 • 2017-09-25

  Ceny unijnych ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika z szacunków World Potato Markets w zeszłym sezonie poziom cen ziemniaków jadalnych w UE-5 wyniósł 237 EUR/t względem 179 EUR/t w sezonie 2015/2016 i zaledwie 73 EUR/t dwa sezony wcześniej.

 • 2017-09-25

  Zbiory unijnych ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika z ostatnich szacunków World Potato Markets obszar uprawy ziemniaków w sumie w UE-28 w 2017 r. wynosi 1,745 mln ha i jest o 2,3 % większy niż w 2016 roku, a w odniesieniu do 2015 r. jest to wzrost o 5,2%.

 • 2017-07-14

  Sytuacja na unijnym rynku ziemniaków

  Warzywa

  Ceny ziemniaków do przetwórstwa na zachodnioeuropejskich rynkach do końca sezonu były wysokie i wynosiły 250 euro/t.

 • 2017-07-06

  Wysokie ceny ziemniaków na zachodnioeuropejskich rynkach

  Warzywa

  Na zachodnioeuropejskich rynkach, z powodu dużych niedoborów ziemniaków, ceny utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie przez cały sezon 2016/2017.

 • 2017-07-05

  Sytuacja na rynku ziemniaków w Polsce

  Warzywa

  Na polskim rynku pierwsza połowa maja przyniosła wzrost cen „starych” ziemniaków lokalnie nawet do 0,80 zł/kg i wraz z tym zwiększyły się również oczekiwania producentów i handlowców, że wysoki poziom cen utrzyma się do końca sezonu.

 • 2017-05-26

  Stabilizacja cen ziemniaków na unijnym rynku

  Warzywa

  Ceny ziemniaków z zeszłorocznych zbiorów na zachodnioeuropejskich rynkach są dosyć stabilne.