60 lat Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) świętuje dziś swoje 60. urodziny.

60 lat Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin


Z tej okazji w siedzibie Instytutu w Radzikowie odbyły się Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej oraz Obchody Jubileuszu 60-lecia IHAR-PIB.


W wydarzeniu tym uczestniczył podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz, który na ręce dyrektora Instytutu prof. dr hab. Edwarda Arseniuka złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy Instytutu. Ponadto wiceminister wręczył ordery i odznaczenia państwowe oraz honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.


Wiceminister podkreślił jak ważnym zadaniem dla przyszłości Instytutu jest obiektywne i rzetelne informowanie społeczeństwa o szansach i zagrożeniach wynikających z GMO. Mówił także o potrzebie synchronizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej z wyzwaniami dotyczącymi wyżywienia ludności oraz konieczności lepszej promocji nauk rolniczych.


W ramach dzisiejszych uroczystości 10-lecie swojej działalności obchodzą Spółki Grupy IHAR-PIB – Hodowla Roślin Smolice, Hodowla Roślin Strzelce, Hodowla Ziemniaka Zamarte.


Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy to najdłużej działająca jednostka w sektorze hodowlano-nasiennym. Posiada wieloletnie doświadczenie metodyczne i naukowe w realizowanych programach badawczych, rozwojowych i innowacyjnych realizowanych na rzecz rodzimej hodowli roślin, nasiennictwa i produkcji roślinnej. Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w budowie zrównoważonych agroekosystemów, w tym krajowego systemu zrównoważonego rolnictwa.


Instytut ten to ważne zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej hodowli roślin rolniczych. Od 60. lat w Instytucie prowadzone są badania oraz prace rozwojowe i innowacyjne pozwalające umiejscowić polską hodowlę i nasiennictwo roślin uprawnych w czołówce państw o rozwiniętym rolnictwie. IHAR-PIB jest jednostką nowoczesną, otwartą i odpowiadającą na zmienne wymogi zarówno społeczne, jak i klimatyczne.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!