GMO i strony powiązane

 • 2022-01-15

  Wielkopolskie Fora Rolnicze - XV edycja

  Z życia instytucji

  Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze".

 • 2021-01-26

  Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO

  Dotacje i dopłaty

  MRiRW informuje, że propozycje wsparcia dochodów związanych z produkcją rolniczą są notyfikowane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej. W katalogu dopłat nie przewiduje się formy pomocy w postaci systemów wsparcia bezpośredniego, czyli płatności dla rolników skarmiających zwierzęta paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Niemniej jednak, istnieje szereg mechanizmów...

 • 2020-11-01

  Co dalej z soją GMO?

  Rośliny oleiste

  Zgodnie z obowiązującym obecnie memorandum na stosowanie soi GMO, ten strategiczny surowiec paszowy będzie można w Polsce stosować tylko do końca stycznia 2021 r. W związku z tą sytuacją Wielkopolska Izba Rolnicza na początku października wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o pilne podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dalsze stosowanie tej soi.

 • 2020-03-06

  Rośnie produkcja oraz krajowe wykorzystanie pasz rzepakowych

  Rośliny oleiste

  Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerabiając 2,96 mln ton nasion rzepaku wyprodukowały w 2019 roku ponad 1,7 mln ton pasz rzepakowych.

 • 2020-02-26

  XIII Wielkopolskie Fora Rolnicze

  Targi i konferencje

  Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze".

 • 2020-02-22

  Na inwestycje w przetwórstwo do 10 mln zł

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.

 • 2020-01-03

  Nowe przepisy od 2020 roku

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2019-09-13

  Produkty wolne od GMO a okres karencji

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR przekazał opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

 • 2019-07-01

  Znakowanie produktów bez GMO

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  26 czerwca 2019 r. zakończone zostały prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2019-03-29

  Porozumienie Rolnicze o paszach i GMO

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W MRiRW odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności Paszowej i Ograniczenia GMO. Jest to kolejny zespół utworzony w ramach Porozumienia Rolniczego. Uczestniczący w nim przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych, przetwórców i nauki zajmowali się problematyką rynku paszowego oraz wzmacnianiem na nim pozycji krajowej produkcji białka....

 • 2019-02-08

  Projekt ustawy o oznakowaniu produktów bez GMO

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-01-25

  GMO do 1 stycznia 2021 r.

  Przepisy i regulacje

  W dniu 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy wydłużające o dwa lata możliwość stosowania pasz GMO.

 • 2018-03-01

  Parlament Europejski przeciwny kukurydzy GMO

  Przepisy i regulacje

  Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie...

 • 2018-02-23

  O alternatywie dla importowanego białka GMO

  Pasze

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz konferencja pt. „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie z perspektywy przemysłu paszowego”. W spotkaniu wziął udział minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że spotkanie...

 • 2017-12-20

  W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

  Przepisy i regulacje

  W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 13,8 mld euro (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 10,7%).