GMO i strony powiązane

 • 2019-09-13

  Produkty wolne od GMO a okres karencji

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR przekazał opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

 • 2019-08-01

  Wolne od GMO – nowe przepisy dotyczące znakowania

  Przepisy i regulacje

  Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2019-07-01

  Znakowanie produktów bez GMO

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  26 czerwca 2019 r. zakończone zostały prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2019-04-04

  Standard mleka wolnego od GMO

  Przepisy i regulacje

  Polska Izba Mleka stworzyła standard dzięki któremu mleczarnie mogą uzyskać certyfikat potwierdzający produkcję mleka wolnego od GMO.

 • 2019-03-29

  Porozumienie Rolnicze o paszach i GMO

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W MRiRW odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności Paszowej i Ograniczenia GMO. Jest to kolejny zespół utworzony w ramach Porozumienia Rolniczego. Uczestniczący w nim przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych, przetwórców i nauki zajmowali się problematyką rynku paszowego oraz wzmacnianiem na nim pozycji krajowej produkcji białka....

 • 2019-02-08

  Projekt ustawy o oznakowaniu produktów bez GMO

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-01-25

  GMO do 1 stycznia 2021 r.

  Przepisy i regulacje

  W dniu 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy wydłużające o dwa lata możliwość stosowania pasz GMO.

 • 2018-10-30

  Czy wiemy co jemy i co jeść będziemy?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Pod takim tytułem odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej debata, w której wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2018-03-01

  Parlament Europejski przeciwny kukurydzy GMO

  Przepisy i regulacje

  Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie...

 • 2018-02-23

  O alternatywie dla importowanego białka GMO

  Pasze

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz konferencja pt. „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie z perspektywy przemysłu paszowego”. W spotkaniu wziął udział minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że spotkanie...

 • 2017-12-20

  W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

  Przepisy i regulacje

  W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 13,8 mld euro (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 10,7%).

 • 2017-09-27

  UE-Kanada: CETA już działa

  Przepisy i regulacje

  W czwartek 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. - W znacznym stopniu wzmacnia ona nasze stosunki z Kanadą, partnerem strategicznym i sprzymierzeńcem, z którym mamy głębokie więzi historyczne i kulturowe – podkreśla komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie po...

 • 2017-09-11

  Producenci i hodowcy drobiu obawiają się nowelizacji ustawy paszowej

  Pasze

  Tegoroczne zbiory pszenicy i soi były udane, dobrze zapowiadają się też zbiory kukurydzy. Dlatego producenci mięsa drobiowego i hodowcy spodziewają się stabilizacji cen pasz. Rewolucja może nadejść z początkiem 2019 roku, kiedy w życie wejdzie nowelizacja ustawy paszowej, zakazująca używania karm z dodatkami modyfikowanymi genetycznie. Ponieważ soja bez GMO jest znacznie...

 • 2017-05-08

  I Ty możesz wyrazić opinię o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania GMO

  Przepisy i regulacje

  Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • 2017-04-07

  Nie dla autoryzacji kukurydzy GMO odpornej na szkodniki

  Zboża

  Sprzeciw wobec autoryzacji kukurydzy GMO odpornej na szkodniki Bt11x59122xMir604x1507xGA21 ze względu na ograniczoną ilość danych o 20 możliwych subkombinacjach tej zmodyfikowanej genetycznie odmiany.