II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ptasiej grypy

Pod przewodnictwem podsekretarz stanu Ewy Lech, odbyło się II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski.

II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ptasiej grypy
Założenia  II posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski:
  • Likwidacja ogniska w ciągu 24 godzin
  • Spotkanie z powiatowymi lekarzami weterynarii, hodowcami drobiu i przetwórcami
  • Konieczność przestrzegania bioasekuracji
Omówiona została aktualna sytuacja w związku z pojawieniem się ogniska wirusa. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że zostało ono zlikwidowane w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia z Krajowego Laboratorium Referencyjnego w Puławach.
 
Wprowadzono dwie strefy: zapowietrzoną i zagrożoną, na terenie których podjęte zostały odpowiednie środki zapobiegawcze (obostrzenia w zakresie chowu oraz przemieszczania drobiu, maty dezynfekcyjne. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco).
 
Podsekretarz stanu Ewa Lech poinformowała o spotkaniu z Wojewodą Lubuskim, Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i powiatowymi lekarzami weterynarii z tego województwa.
 
W rozmowach uczestniczyli także hodowcy drobiu oraz przedsiębiorcy. W tym regionie hodowane są przede wszystkim kaczki, gęsi i indyki.
 
Szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!