Handel artykułami rolno-spożywczymi z Federacją Rosyjską

MRiRW zabiega o poprawę i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących dostępu naszych produktów do rynku Federacji Rosyjskiej.

 

Dzięki bezpośrednim rozmowom i stałym kontaktom bilateralnym nastąpiła zdecydowana poprawa. Pierwsze rozmowy zostały podjęte już w listopadzie 2007 roku. W czasie ostatnich trzech lat członkowie kierownictwa resortu odbyli 11 spotkań bilateralnych. W ich efekcie następuje stopniowe przywracanie naszym towarom rolno – spożywczym dostępu do rynku rosyjskiego.

 

W okresie styczeń - wrzesień 2010 roku w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Federacją Rosyjską osiągnęliśmy dodatnie saldo na poziomie 519,3 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to wzrost o 32,3% (392,4 mln EUR).

 

Eksport

W okresie trzech kwartałów br. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do Federacji Rosyjskiej wyniosła 548 mln EUR (wyrażona w PLN 2 201 mln) i była wyższa niż rok temu o ponad 30%. Federacja Rosyjska zajmuje 7. miejsce w naszym eksporcie rolno-spożywczym, z 5,7% udziałem (4,9% w analogicznym okresie 2009 r.).

 

Pod względem wartości od wielu lat największym zainteresowaniem rosyjskich odbiorców cieszą się: owoce (szczególnie jabłka), warzywa świeże, przetworzone, mrożone, wyroby mleczarskie, mięso i jego przetwory, wyroby czekoladowe i pieczywo cukiernicze, kwiaty.

 

Najwyższą roczną dynamikę zaobserwowano w przypadku eksportu mięsa, przetworów mleczarskich, czekolady.

 

Import

W przypadku importu z Federacji Rosyjskiej największy udział mają ryby mrożone, filety z ryb, których wartość w okresie trzech kwartałów br. wyniosła prawie 20 mln EUR, przy całym imporcie z FR na poziomie 29 mln EUR (rok temu 27 mln EUR).

 

Import artykułów rolno-spożywczych od 2005 roku do 2008 roku kształtował się na średnim rocznym poziomie ok. 50 mln EUR, zaczął spadać w 2009 roku kiedy jego wartość wyniosła 35,7 mln EUR.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!