O polsko-francuskiej współpracy w MRiRW

Minister Krzysztof Jurgiel przyjął Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhlera. Celem spotkania było omówienie aktualnych kwestii w zakresie współpracy polsko-francuskiej w obszarze rolnictwa.

O polsko-francuskiej współpracy w MRiRW
Polski minister podziękował za dotychczasową dobrą współpracę z Francją – zarówno w kontaktach dwustronnych, jak i w formacie Trójkąta Weimarskiego – deklarując wolę kontynuacji rozmów w ramach Polsko-Francuskiego Wspólnego Komitetu Rolnego.

Minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o poparcie przez Francję wniosków dotyczących kwestii związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) i trudną sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny, jakie Polska przedłożyła do omówienia w punkcie „sprawy różne” na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), zaplanowanym na 15 lutego 2016 roku w Brukseli. Krzysztof Jurgiel argumentując, powołał się na cele Wspólnej Polityki Rolnej i jej rolę w stabilizowaniu rynków.

Ambasador Buhler potwierdził zaniepokojenie Francji sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny, która dotyczy bardzo wielu krajów europejskich, w tym Francji. Jednocześnie poinformował o przedłożonym przez jego kraj postulacie w sprawie podniesienia ceny interwencyjnej masła oraz o francuskim oczekiwaniu dotyczącym rozwiązania problemu rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze z Unii Europejskiej.

Rozmówcy wyrazili zgodność co do potrzeby wzmacniania Wspólnej Polityki Rolnej i zapewnienia jej skutecznego funkcjonowania w kolejnej perspektywie finansowej. Minister Jurgiel podkreślił konieczność rzeczywistego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej i jej realnego uproszczenia, jak również wypracowania instrumentów ukierunkowanych na stabilizację rynków w sytuacjach kryzysowych.

Na prośbę Ambasadora Buhlera minister Jurgiel przedstawił bieżącą sytuację dotyczącą ASF w Polsce. Zapewnił o podjęciu przez Polskę szybkich, zdecydowanych i skutecznych działań na rzecz zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby, jak również o kontrolowaniu sytuacji w zakresie ASF. Zaapelował o poparcie polskiego postulatu dotyczącego działań koniecznych do podjęcia przez Komisję Europejską, na rzecz wsparcia Ukrainy i ochrony terytorium UE przed wniknięciem ASF z terytorium tego kraju.

Ambasador Francji podziękował za przystąpienie przez Polskę, w ramach konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP21 w grudniu 2015 roku, do francuskiej inicjatywy „4‰ – gleba na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i klimatu”, której celem jest rozwój badań naukowych na rzecz sukcesywnego wzrostu magazynowania substancji organicznej w glebie.

Rozmowy dotyczyły również zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, wzmacniania sieci zawodowych szkół rolniczych oraz systemu oznaczeń geograficznych. Kwestie te będą mogły być szczegółowo przedyskutowane podczas kolejnego spotkania Wspólnego Polsko-Francuskiego Komitetu Rolnego, który zostanie zorganizowany w Paryżu.

Francja jest ważnym partnerem politycznym i handlowym Polski, jak również kluczowym aktorem polityki europejskiej. Od wielu lat Francja utrzymuje bardzo wysoką pozycję w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Polską (trzecia pozycja w eksporcie Polski, co stanowi 6,9% eksportu rolno-spożywczego ogółem; ósma pozycja w imporcie Polski, co stanowi 3,4% polskiego importu artykułów rolno-spożywczych ogółem).
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!