Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ergonomii Pracy w Rolnictwie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wziął dziś udział w uroczystości wręczania nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ergonomii Pracy w Rolnictwie

Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego oraz JM Rektora SGGW- Alojzego Szymańskiego - a jego organizatorami byli: Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Redakcja „AGROmechanika - Technika w gospodarstwie,” oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i prowadzony jest w dwóch etapach: szkolnym i centralnym. Jego celem jest m. in. popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisy i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.


Organizatorzy nadali Konkursowi ogólnokrajowy charakter i włączyli do rywalizacji niemalże wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, kształcące w kierunkach rolniczych z terenu całej Polski, w tym również szkoły i placówki rolnicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszym etapie konkursu - eliminacjach szkolnych - wzięło udział 4109 uczniów z 196 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu centralnego konkursu zgłoszono 195 uczniów szkół rolniczych z terenu całej Polski, w tym również 45 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Łącznie w trzech edycjach etapu szkolnego uczestniczyło około 12,5 tys. uczniów. Finał konkursu składał się z dwóch części: pierwszej - testu złożonego z 30 pytań, obowiązkowego dla wszystkich uczestników etapu centralnego i drugiej – praktycznej w której finaliści musieli wykazać się wiedzą techniczną z zakresu bhp i ergonomii w rolnictwie.


Pierwsze miejsce w Konkursie zdobył Robert Wojciechowski, uczeń II klasy Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w woj. mazowieckim, drugie - Krzysztof Nowak, uczeń III klasy Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu, trzecie - Grzegorz Kieżel, uczeń II klasy Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, czwarte - Dawid Jurkiewicz, uczeń II klasy Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, piąte – Szymon Milewski uczeń IV klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.


Nagrody główne, które otrzymało pięciu laureatów Konkursu, to zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiele nagród dla uczniów, jak i nauczycieli – opiekunów laureatów – ufundowane zostało przez KRUS oraz współorganizatorów i sponsorów.


Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczał laureatom podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.


Wiceminister pogratulował zwycięzcom sukcesów i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. „Dzięki znajomości stosowaniu przepisów BHP można uniknąć wielu wypadków i zapobiegać nieszczęściom, a przecież zdrowie i życie nasze i naszych bliskich jest dla wszystkich najwyższą wartością” – powiedział wiceminister Nalewajk. Prosił również młodych ludzi oto, aby zdobytą, w czasie przygotowania do konkursu, wiedzę szerzyli w swoich środowiskach.


Finał III. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie odbywał się podczas obchodów Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Źródło: http://www.minrol.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!