Posiedzenie Grupy Zadaniowej w sprawie ASF

Kolejne, 32. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Grupy Zadaniowej w sprawie ASF
Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie tej choroby. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że od 15 lipca obowiązuje nowy Program bioasekuracji. Zaostrzenie przepisów jest koniecznie dla skuteczniejszego zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed przedostaniem się wirus.
 
Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował o wystąpieniu kolejnych ognisk i przypadków ASF. W tym roku w Polsce wystąpiło 31 ognisk ASF u świń. Zidentyfikowano  również 250 przypadków ASF u dzików.
 
Z informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w okresie czerwiec - lipiec ogniska ASF wystąpiły także w gospodarstwach na terenie Estonii,  Litwy i Łotwy.
 
W Estonii były to 2 gospodarstwa, a w każdym z nich  było ponad 3 000 świń. Na Litwie wystąpiło 9 ognisk. Ostatnie z nich potwierdzono 12 lipca br. było w nim ponad 23 000 świń. Na Łotwie potwierdzono wystąpienie 2 ognisk. Ostatnie ognisko potwierdzono 14 lipca br. było w nim ponad 6 000 świń.
 
Natomiast Czechy potwierdziły wystąpienie  51 przypadków ASF u dzików,  w regionie Zlin, około 90 km od granicy z Polską.
 
Podczas posiedzenia przedstawione zostały także informacje dotyczące procedury wdrażania zaostrzonego Programu bioasekruacji.
 
O potrzebie wzmocnienia ochrony gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, położonych na terenach najbardziej zagrożonych wystąpieniem choroby rozmawiają z przedstawicielami rolników i samorządów członkowie Kierownictwa resortu podczas licznych spotkań.


Tagi:
źródło: