Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył dziś w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli

Głównym punktem obrad była dyskusja nad trzecim priorytetem zdefiniowanym przez Komisję Europejską dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a mianowicie utrzymanie żywotności obszarów wiejskich.

Ministrowie poparli wsparcie w ramach WPR działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich w celu podtrzymania żywotności tych obszarów, zapobiegania ich wyludnianiu się oraz utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich. Ze względu na duże zróżnicowaniu warunków naturalnych i ekonomicznych - potrzebna jest pewna elastyczność dla państw członkowskich by w jak najlepszy sposób dostosować wsparcie do potrzeb danych regionów.


Polska zgłosiła pod obrady Rady Ministrów wniosek o przyspieszenie prac nad umożliwieniem krzyżowego wykorzystania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu drobiu i świń. Polski wniosek uzyskał poparcie wielu krajów oraz Komisji Europejskiej, która zapowiedziała zakończenie prac legislacyjnych w końcu bieżącego roku.


W sprawach różnych Komisja przedstawiła informację na temat stosowania odpowiednich klatek w chowie drobiu, przypominając o stosownych terminach wynikających z dyrektywy 1999/74 WE. Minister zgłosił również propozycję, aby umożliwić zakładom dokończenie rozpoczętych inwestycji w zakresie dostosowania warunków produkcji jaj do wymogów Dyrektywy.


Polska, podobnie jak kilka innych krajów, w tym np. Francja, nie poparła wniosku Portugalii na import 500 tys. ton cukru w roku gospodarczym 2010/2011 o zerowej stawce celnej. Polska uważa, że podstawowym źródłem zaopatrzenia rynku unijnego w cukier powinna być produkcja realizowana z wykorzystaniem buraków uprawianych w UE.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!