Z posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

Z posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
W pierwszej części posiedzenia komisarz Phil Hogan oraz komisarz Miguel Arias Cañete przedstawili stan prac nad realizacją porozumienia klimatycznego przyjętego w Paryżu (COP21) oraz poinformowali o możliwościach realizacji pewnych zobowiązań wynikających z bezpośrednich relacji pomiędzy rolnictwem a klimatem. Następnie komisarz Vytenis Andriukaitis przedstawił wyniki badań Eurobarometru na temat dobrostanu zwierząt oraz zaprezentował stan prac nad ustanowieniem platformy UE ds. dobrostanu zwierząt.
 
Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że w Unii Europejskiej stosowane są najwyższe standardy w zakresie produkcji zwierzęcej i jest dla nas kluczową kwestią, aby te standardy zostały uwzględnione podczas prowadzonych negocjacji handlowych, w tym  z USA czy Mercosur.
 
Podczas drugiej części posiedzenia komisarz Hogan przedstawił aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz stan realizacji mechanizmów wsparcia. Polska przypomniała, że dotychczasowe mechanizmy wprowadzone przez UE w związku z trudną sytuacją na rynku rolnym, ocenia jako niewystarczające. W opinii ministra Jurgiela kryzys z jakim mamy do czynienia na rynkach rolnych jest poważny i głęboki, dlatego konieczne są skuteczne działania w celu poprawy trudnej sytuacji producentów mleka, trzody oraz owoców i warzyw, w tym w formie bezpośrednich rekompensat dla producentów. Udzielanie pomocy rolnikom w sytuacji kryzysu powinno być finansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym w ramach dostępnego marginesu budżetowego lub ewentualnie z rezerwy kryzysowej. W odniesieniu do rynku mięsa, minister Jurgiel przypomniał, że konieczne jest jak najszybsze uruchomienie zapowiadanych przez komisarza Hogana dopłat do  prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz przyznanie nadzwyczajnych środków wsparcia ze względu na rozszerzenie strefy objętej restrykcjami weterynaryjnymi w związku z afrykańskim pomorem świń.
 
Ponadto minister Jurgiel zwrócił się do KE o przedstawienie planów w odniesieniu do kontynuacji zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku po wyczerpaniu zwiększonych limitów na zakupy po stałej cenie.
 
W opinii Polski zakupy po stałych cenach powinny być kontynuowane, tj. ponownemu zwiększeniu powinien ulec limit dla odtłuszczonego mleka w proszku. Skup proszku mlecznego w  formie przetargów nie jest rozwiązaniem, gdyż przyczyni się do dalszego obniżenia i tak niskich cen rynkowych – tłumaczył minister.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: