Spotkanie branży tytoniowej

Sytuacja w branży tytoniowej to temat dzisiejszego spotkania zainicjowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji skupiających plantatorów tytoniu, pierwszych przetwórców oraz producentów wyrobów tytoniowych.

 

Przedstawiciele branży wyrazili podziękowanie za zaangażowanie resortu w działania skierowane przeciwko wprowadzeniu ograniczenia stosowania dodatków przy produkcji papierosów i zaapelowali o dalszą aktywność w tej kwestii. Wprowadzenie takiego ograniczenia stanowiłoby zagrożenie dla 40% krajowych upraw tytoniu.

 

Podczas dyskusji przedstawiciele plantatorów zwracali uwagę na problemy spowodowane niską opłacalnością produkcji i destabilizacją rynku spowodowaną uchyleniem od 2010 r. regulacji rynku surowca tytoniowego oraz mechanizmu płatności związanych z produkcją. Producenci wskazywali na konieczność zastosowania wszelkich możliwych form pomocy dla tego rynku, włącznie ze zgłoszeniem do Komisji Europejskiej wniosku o wdrożenie wsparcia do jakości surowca tytoniowego (z art. 68 rozporządzenia WE nr 73/2009). Uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę na potrzebę konsolidacji branży poprzez tworzenie organizacji międzybranżowych.

 

Zaangażowane strony podkreślały dobrą współpracę, jaka ma miejsce pomiędzy podmiotami na różnych etapach produkcji i przetwórstwa tytoniu. Przedstawiciele branży, dostrzegając potrzebę zacieśniania współpracy zgłaszali chęć kontynuacji wspólnych spotkań.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!