VIII Kongres Eksporterów Polskich

Minister Marek Sawicki uczestniczył dzisiaj w VIII Kongresie Eksporterów Polskich.

 

Jak co roku, organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które wspiera działania przedsiębiorców, instytucji i organów państwowych na rzecz wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju eksportu.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, a także marszałkowie województw.

 

Minister Marek Sawicki, w swoim wystąpieniu na temat eksportu rolno-spożywczego, podkreślił, że trzy ostatnie lata w kwestii możliwości eksportowych, to ogromny sukces polskiego rolnictwa. Przybliżona wartość polskiego eksportu za ubiegły rok to 100 mld euro, podczas gdy 12% tej kwoty to artykuły rolno-żywnościowe. „W tym roku, jeżeli chodzi o eksport artykułów rolno-spożywczych, wszystko wskazuje na to, że osiągniemy poziom 14 mld euro, przy dodatnim bilansie na poziomie 2,5 mld euro. Przyczyniło się do tego otwarcie rynku europejskiego oraz ogromna aktywność przetwórstwa rolno-spożywczego i samych rolników” – argumentował minister. „Polska, zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, miała poziom wykorzystania środków, w obszarze nadzorowanym przez resort rolnictwa, przekraczający 100%. Zaznaczyć należy, że środki te przeznaczono na inwestycje w przetwórstwo rolno-spożywcze oraz w rozwój gospodarstw.”

 

„Nasze produkty – mówił dalej Marek Sawicki – konkurencyjne pod względem jakości i cen, dobrze lokują się na rynkach europejskich, a od kilku lat zaczyna wzrastać poziom eksportu również na rynek rosyjski i rynki trzecie.” Problemem, jaki w tej kwestii widzi minister, może być jedynie skala. „Na te dalekie rynki konieczna jest odpowiednio wysoka ilość eksportowanych towarów, jak również stała, wysoka jakość” – powiedział i dodał: „Będziemy starali się, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, znaleźć środki na wspieranie wspólnych, branżowych i międzybranżowych centrów dystrybucji, po to, aby eksporterzy współpracując ze sobą mogli więcej zyskać”.

 

Dużą szansę dla polskich producentów minister widzi w możliwości ekspozycji w ramach stałej prezentacji Polski na terenie centrum wystawienniczego w Szanghaju.

 

Mówiąc o uwarunkowaniach polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych Marek Sawicki nawiązał do przygotowywanej reformy WPR. „Jesteśmy bardzo aktywnym, choć młodym członkiem UE, w dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Proponujemy, aby w nowym budżecie uprościć i odbiurokratyzować unijną politykę rolną oraz wyrównać poziomy płatności, co zagwarantuje konkurencyjność na rynku europejskim. Potrzeby żywnościowe świata dynamicznie rosną i ktoś tę żywność musi wyprodukować. Jeśli WPR będzie polityką stagnacji, to nie da się wydobyć z tego potencjału kolejnych możliwości.”

 

Jak twierdzą uczestnicy VIII Kongresu Eksporterów Polskich, sprostanie wyzwaniom stojącym przed polskim eksportem przyczyni się do rozwoju całej gospodarki. Zmiany dokonane w ostatnich latach, w związku z napływem funduszy unijnych, pozwoliły na modernizację infrastruktury, rozwój rolnictwa, zwiększenie innowacyjności przemysłu oraz skuteczniejsze konkurowanie na rynkach zagranicznych. Natomiast na umocnienie tego postępu wpływ mają korzystne zjawiska zachodzące w polskim eksporcie.

 

W ramach Kongresu wręczone zostały nagrody laureatom konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2010”, a obecnych na spotkaniu honorowych patronów, wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz ministra Marka Sawickiego, odznaczono medalami „Wybitny Eksporter Roku 2010”, w dowód uznania i wdzięczności za zaangażowanie we wspieranie rozwoju polskiego eksportu.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!