Wyniki audytu w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Znane już są wyniki audytu w sprawie dalszego funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – prof. dr hab. Edward Gocek poinformował dziś podsekretarza stanu Mariana Zalewskiego o tym, że Rada Administracyjna Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers uznała Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych za jednostkę kompetentną do wykonywania badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian na rzecz przyznawania hodowcom wspólnotowego, wyłącznego prawa do ich odmian.

 

Decyzja ta zapadła na podstawie wcześniej przepro­wadzonego audytu, który odbywał się w dniach 18-20 maja 2010 roku. Przeprowadziła go Komisja, w składzie: Gerhard Schuon (audytor CPVO) oraz dr Swenja Tams (ekspert techniczny z BSA, niemieckiej jed­nostki rejestrowej z Hannoveru). W trakcie wizyty audytorzy zlustrowali działalność Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wiel­kiej i Śremie Wójtostwie oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, z którym COBORU współpracuje w zakresie roślin sadowniczych. Kontroli podlegały wszelkie regulacje prawne, wewnętrzne zarządzenia, procedury i metodyki dotyczące organizacji i prowadzenia badań OWT oraz ich znajomość przez specja­listów realizujących te badania.

 

Celem audytu było sprawdzenie kompetencji do prowadzenia przez ośrodek urzędowych badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian na zlecenie CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom z całej UE wspólnotowego, wyłącznego prawa do odmian roślin.

 

Łącznie jednostka wnioskowała o przyznanie autoryzacji na badania OWT na rzecz systemu wspólnotowego w 71 gatunkach roślin uprawnych, a mianowicie w: 20 gatun­kach roślin rolniczych, 11 gatunkach roślin warzywnych, 7 gatunkach roślin sadowni­czych i 33 gatunkach roślin ozdobnych.

 

Świadectwo „Entrustment Certificate” jest potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy jednostki, zwłaszcza w zakresie spełniania przez Centralny Ośrodek wspólnotowych wymagań dotyczących organizacji i prowadzenia badań OWT.

 

Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami świadectwo (.pdf 36,34 kB) takie wydawane jest na trzy lata i wygasa z dniem 19 maja 2013 roku.

 

Źródło:http://www.minrol.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!