Program bioasekuracji do 10 sierpnia br.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018.

Program bioasekuracji do 10 sierpnia br.
Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem termin dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na:
  1. dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w tym programie;
  2. złożenie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce płożenia gospodarstwa oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w programie;
upłynie z dniem 10 sierpnia 2016 r.
 
Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji złożone przez posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie od dnia 11 lipca br. do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia będą uznane za złożone w terminie.


Tagi:
źródło: