Jak ograniczyć odpływ zanieczyszczeń rolniczych do wód gruntowych

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i eutrofizacja są problemem obejmującym obecnie obszar całej Polski.

Jak ograniczyć odpływ zanieczyszczeń rolniczych do wód gruntowych
Eutrofizacja polega na wzbogaceniu się akwenów wodnych w substancje odżywcze – pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, ale także potas i sód, które przyczyniają się do nadmiernej produkcji glonów (tzw. zakwit glonów). Głównym, ale nie jedynym sprawcą tego zjawiska jest dynamicznie rozwijające się rolnictwo. Już jeden kilogram azotu przyczynia się do zanieczyszczenia aż 454m3 wody, z kolei jeden kilogram fosforu zanieczyszcza aż 1905m3. Zysk w wielkości uzyskanego ziarna niewielki, lecz koszt oczyszczenia wody ogromny.
 
Intensywne nawożenie mineralne jest jednym z czynników powodujących eutrofizację. Wprawdzie stosowanie nawozów mineralnych wymiernie wpływa na wielkość plonu, lecz jednocześnie powoduje zubożenie materii organicznej w glebie z powodu mniejszego nawożenia nawozami naturalnymi i organicznymi.
 
Nawozy naturalne należy stosować pod rośliny o długim okresie wegetacji tj.: kukurydza, ziemniak, burak cukrowy. Obornik zastosowany w odpowiedniej dawce raz na cztery lata w dużej mierze przyczynia się do odbudowy próchnicy w glebie. Dodatkowo sprzyja temu wybór należytego zmianowania (np. udział roślin motylkowych) oraz właściwa uprawa. Próchnica posiada doskonałe właściwości sorpcyjne pozwalające jej wchłonąć 4-5 krotnie więcej wody. Większa zawartość próchnicy w glebie przyczynia się również do lepszego wykorzystania składników odżywczych przez rośliny. Na tym nie kończą się korzyści posiadania próchnicy w glebie. Przy intensywnych opadach woda jest szybciej wchłaniana i zatrzymywana, przez co dłużej dostępna dla roślin. Dzięki takim właściwościom próchnica pośrednio zmniejsza zanieczyszczenia przedostające się do wód gruntowych. Tworzy połączenia z pestycydami, adsorbuje je, przyśpiesza rozkład, a potem dezaktywuje.

Rolnicy zapomnieli o cudownym organizmie, jakim jest próchnica. Na nowo należy sobie przypomnieć, że poprawia stosunki wodno-powietrzne, tworzy strukturę gleby, zlepia w większe agregaty, napowietrza ją, ułatwia uprawę, sprawia, że gleby lekkie są bardziej zwięzłe, a ciężkie luźne. Próchnica sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i roślin. Jest źródłem azotu i fosforu, zawiera substancje wzrostowe tj.: auksyny, witaminy, kwasy organiczne.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: