ziemia i strony powiązane

 • 2019-05-15

  Ostre cięcia w obrocie ziemią mają odejść do przeszłości

  Ziemia rolna

  Zmiany w obrocie ziemią rolna zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży oraz obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z ustaleń kontrolerów NIK. Teraz jest jednak szansa na zmiany. Ustawa łągodząca restrykcyjne regulacje wprowadzone w 2016 roku trafiła właśnie na...

 • 2019-04-02

  Użytkowanie gruntów

  Ziemia rolna

  W minionym roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, a więc były na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku 2017.

 • 2018-05-13

  Nie będzie zmiany przepisów o PCC

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, aby znowelizować przepisy, które nakładają na rolnika obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przy zakupie ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa.

 • 2018-03-29

  Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  - Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad projektem ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.

 • 2018-02-01

  Jak ograniczyć odpływ zanieczyszczeń rolniczych do wód gruntowych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i eutrofizacja są problemem obejmującym obecnie obszar całej Polski.

 • 2018-01-08

  Jakość gleb w powiecie wrzesińskim

  Z regionu

  Głównym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie odpowiedniego plonu wysokiej jakości. Produkcja rolnicza zależy od czynników antropogenicznych, takich jak poziom nawożenia, ochrona roślin czy płodozmian, ale przede wszystkim zależna jest od zasobów naturalnych. Gleba – jej właściwości i jakość – jest kluczowym czynnikiem naturalnym decydującym o produkcji rolniczej.

 • 2017-10-20

  Ceny ziemi

  Ziemia rolna

  Ceny ziemi zarówno w obrocie prywatnym, jak i z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy dużym zróżnicowaniu regionalnym wykazują trend zwyżkowy.

 • 2017-09-22

  Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce rośnie powoli

  Bioenergetyka

  W 2016 r. głównym paliwem przy wytwarzaniu ciepła był węgiel kamienny, używany w 75 proc. źródeł ciepła. Od 2002 r. do 2016 r. zanotowano wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu ciepła niemal o 5 pkt proc. Szansę na przyspieszenie wykorzystania OZE w źródłach ciepła ma materiał zmiennofazowy PCM, który może zrewolucjonizować sposób przechowywania i...

 • 2017-08-31

  Kompost- sporządzanie, stosowanie

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Kompostowanie to bardzo dobra forma uzyskiwania z odpadów roślinnych materii organicznej wykorzystywanej do nawożenia w ogrodach. Jest to najtańsze źródło pozyskiwania nawozu organicznego, który nie spowoduje przenawożenia oraz nie zatruje środowiska.

 • 2017-05-22

  Wapnowanie gleb. Zalecane dawki wapna nawozowego na 1 ha

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym decydującym o efektywności nawożenia wszystkimi składnikami pokarmowymi jest wapnowanie gleb kwaśnych.

 • 2017-04-25

  Sprzedaż i dzierżawa ziemi w 2016 roku

  Ziemia rolna

  W 2016 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 4 razy więcej państwowej ziemi niż sprzedała.

 • 2017-04-25

  Konieczne ujednolicenie powierzchni ewidencyjno-gospodarczych

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie powierzchni PEG przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2017-04-11

  Zakup ziemi a wiek emerytalny

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o interpretację prawną w kwestii przejścia na emeryturę w przypadku zakupu ziemi i obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat.

 • 2017-01-26

  Międzyplon dla poprawy struktury gleby

  Artykuły|Porady|Analizy

  Dla producentów rolnych gleba jest podstawowym warsztatem pracy. Jest największym kapitałem rolnictwa. Nie służy i nie sprzyja jedynie zaspakajaniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych – jej stan warunkuje efektywność produkcji. Gleba, która jest nieodpowiednio zarządzana ulega degradacji. Obowiązkiem każdego rolnika powinna być troska i dbanie o jej naturalny potencjał...