Popyt na nawozy jest wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich

W maju 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było wprawdzie porównywalny do tego sprzed miesiąca, ale mniejszy od oczekiwanego, co skutkowało zniżka cen przede wszystkim nawozów mineralnych. Podrożały bezpośrednie nośniki energii co było następstwem zwyżki cen ropy naftowej na globalnych rynkach.

Popyt na nawozy jest wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich
Jak podają Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na rynku nawozów mineralnych stopniowo malał popyt, co zmuszało dystrybutorów do wprowadzania kolejnych już w tym roku obniżek cen. Ceny zmalały przeciętnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym najbardziej potaniał superfosfat potrójny o 0,8%, saletra amonowa o 0,7% oraz sól potasowa o 0,5%. Ceny pozostałych nawozów mineralnych nie zmieniły się znacząco.
 
W obrębie 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały o 3%. Spadki cen dotyczyły głównie nawozów azotowych, pośród których saletra amonowa potaniała o 8,6%, saletrzak o 8,2%, a mocznik o 7,8%. W odniesieniu do pozostałych nawozów mineralnych nie odnotowano większych zmian cen. W najbliższych miesiącach ceny nawozów powinny jeszcze się zmniejszyć. Dystrybutorzy będą prawdopodobnie wprowadzać posezonowe zniżki cen w celu zmniejszenia kosztów
magazynowania.
 
W ocenie ekspertów, popyt na nawozy w tym roku jest wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich przede wszystkim pod wpływem obniżenia dochodów rolników spowodowanego niskimi cenami większości produktów rolnych. Obniżkom cen nawozów będzie sprzyjać taniejący gaz ziemny, przekładających się na mniejsze koszty produkcji.
 
W maju 2015 r. relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż pozostały niezmienne w porównaniu z miesiącem poprzednim, jak również wobec maja 2016 r. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 6 kg pszenicy. Stosunkowo najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa - równowartość 4,5 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,4 kg pszenicy.
 
Stosunek cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w maju wyraźnie lepsze niż w kwietniu. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 83 kg żywca wieprzowego, a więc to o 7 kg mniej niż w poprzednim miesiącu oraz rok wcześniej.
 
Ceny nawozów wapniowych zwiększyły się w kwietniu o 1,3%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały o 13,2%. W maju 2016 r. wzrosły ceny bezpośrednich nośników energii na krajowym rynku, w tym przede wszystkim paliw ropopochodnych, w następstwie rosnących cen ropy naftowej w handlu globalnym.
 
Bezpośrednie nośniki energii podrożały o 1,2%, w tym najbardziej zwyżkowały ceny oleju opałowego o 6,7%, benzyny 95-oktanowej o 5% oraz oleju napędowego o 4,3%. Ceny pozostałych nośników energii nie zmieniły się sporo. W czasie 12 miesięcy ceny nośników energii zmalały o 6,6%. Najbardziej w tym czasie potaniał olej opałowy o 21,5%, gaz ziemny propan-butan o 18,7%, olej napędowy o 13,5% oraz benzyna o 7,9%.


Tagi:
źródło: